referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oľga
Utorok, 23. júla 2024
Úloha osobnosti v marxisticko-leninskej filozofii
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matelko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 470
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 
Marxisticko – leninská filozofia nevyprázdňuje, ale napĺňa svet človekom a človeka svetom.
Marx, K.
Komunistické hnutie sa rozvíja ako humanizačno – emancipačný zápas o pracujúceho človeka, ako „dovŕšený humanizmus“.
Marx, K.

Osobnosť – najvšeobecnejšie povedané – vyjadruje celostný, relatívne stály, ale pritom dynamický a historicky sa meniaci systém tých výrobno – praktických, sociálno – politických, psychických, kultúrnych, ideologických, svetonázorových, morálnych, ale aj biologických a iných spoločensky významných vlastností, schopností, potrieb, vzťahov a aktivít, vďaka ktorým človek vedome reguluje svoj vzťah k svetu a k iným ľuďom a stáva sa platným a aktívnym, uvedomelým dejinotvorným subjektom.
Úlohou filozofického skúmania problematiky človeka s osobnosti je poskytnúť koncepčno – systémovú a filozoficky fundovanú predstavu o procese utvárania nového socialistického človeka so všestranne sa rozvíjajúcou osobnosťou a vypracovať ideál socialistického človeka, ktorý by bol východiskom a účinným pomocníkom pri praktickom formovaní a rozvíjaní socialistického človeka v konkrétno – historických podmienkach.
Teória osobnosti musí tieto osobnostné kvality a určenosti presnejšie definovať,
analyzovať a rozvíjať.
Hodnota a bohatosť osobnosti závisia predovšetkým od toho, aké hodnotné, objektívne sociálne črty a tendencie sa v nej interiorizujú. Inak povedané, závisí od toho, aký bohatý je svet človeka a ake bohaté sú vzťahy, ktorými sa človek k svetu a iným ľuďom „vzťahuje“.
Bojom za osobnosť a jej rozvoj bojujeme za spoločenský pokrok a za humánny rozvoj človeka. Takto treba chápať aj náš súčasný zápas o rozvoj človeka. Takto treba chápať aj náš súčasný zápas o rozvoj socialistickej osobnosti. Čím bohatšie, aktívnejšie, angažovanejšie a uvedomelejšie sú kontakty indivídua s objektívnym prírodným a spoločenským svetom a revolučnou praxou jeho premeny, čím originálnejšie, väčšmi a kvalitnejšie sa interiorizuje a individualizuje objektívne a sociálne v živote a činnosti jednotlivca, tým bohatšia a rozvinutejšia je jeho osobnosť. Výstižne to v tejto súvislosti zdôraznil S. L. Rubinštejn: „Človek je individualitou vďaka špecifickým, jedinečným, neopakovateľným vlastnostiam; je osobnosťou preto, že uvedomele určuje svoj vzťah k okoliu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Leontiev, A. N.: Činnosť,vedomie,osobnosť; Bratislava 1979, Séva, L.: Marxizmus a teória osobnosti; Bratislava 1976, Ananiev, B. G.: Človek ako predmet poznania; Bratislava 1980, Pardel, T. a Šíma, R.: Osobnosť a jej rozvoj v socialistickej spoločnosti; Bratislava 1983, Rubinštejn, S. L.: Problémy všeobecnej psychológie; Bratislava 1978
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.