referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
August Comte - začiatky sociológie
Dátum pridania: 02.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: humus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 532
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Auguste Comte (1798-1857)
Začiatky sociológie

Sociológia (z lat. societas-spoločnosť,logos-učenie) je veda o zákonitostiach vývinu a fungovania sociálnych systémov,či už globálnych (spoločnosť ako celok),ako aj jednotlivých.Sociológia využíva empirické metódy a študuje vzájomnú spojitosť rôznych sociálnych javov a všeobecné zákonitosti chovania sa ľudí.Ako samostatná veda sa vyformovala sociológia až v 19 storočí.Jedným z významných zakladaťeľov sociológie bol A. Comte.
Čo je charakteristické pre učenie A.Comta?Dal sociológií meno.Comtova sociológia bola pod vplyvom pozitivizmu.Mala v podstate historicko-evolučný charakter.Podľa toho, akú stránku spoločenského života považovali sociológovia v tej dobe za hlavnú, sa delila na viacero prúdov.Pre Comta je však dôležité že bol pri začiatkoch sociológie a pokúsil sa ju vyformavať.V prvých zväzkoch svojho najvýznamnejšieho diela Kurz pozitívnej filozofie (A.Comte-Cours de philosophie positive 1-6,Paris 1830-1842) nazval Comte túto novú vedu termínom sociálna fyzika a až od štvrtého zväzku jeho diela sa objavuje názov sociológia.Potom čo dal Comte novej vede meno,zaradil ju do sovojej systematizácie vied.V nej Comte zoradil vedy nasledovne : matema-tika,astronómia,fyzika,chémia,biológia a sociálna fyzika resp. sociológia.Pre túto jeho systematizáciu sú charakteristické dva prvky.Po prvé,Comte vydelil sociológiu z filozofie,etiky a iných spoločenských vied.Po druhé,sociológiu zaraďuje za biológiu,uvádza ju ako pokračovanie biológie čo svedčí o tom,že v jeho sociologií sú zreteľné prvky určitej biologistickej tendencie.
Comte ďalej rozdelil sociológiu na sociálnu statiku a sociálnu dynamiku.Toto jeho rozdelenie sa zakladá na dvoch osobitných pojmoch,na teórií spontánneho poriadku v spoločnosti (théorie do l'orde spontané) a na teórií progresu (théorie du progres).
Idealistická koncencepcia Comtovej sociologickej dynamiky sa prejavuje v tom,že podľa neho ".. o štruktúre každého obdobia i o jej zmene rozhoduje svetonázor,ktorý sa zakladá na vývine rozumových síl.Duchovný a sociálny vývin sú jedno a to isté:dejiny spoločnosti sú dejinamy myslenia."
Za ďalšiu charakteristiku Comtových koncepcií môže považovať,že v sociálnej dynamike rozvíja myšlienku,že dejiny sa vyvíjajú progresívnym smerom.A. Comte hlásal ideu progresu podobne ako A.R. Turgot,C.H.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.