referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Samostatnosť a samosprávnosť školy
Dátum pridania: 04.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jeanettka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 698
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 

Boli sme "profesormi" a žiak musel konať podľa našich predstáv. A keď sa to rodičovi nepáčilo, mohol poslať svoje dieťa do inej školy - pravda - pomery bolí všade totožné.

Čo je základom samosprávnej školy?
Predovšetkým demokracia. Uplatnenie demokratických princípov vo vzťahu medzi pedagógmi, ale i vo vzťahu medzi pedagógom a žiakmi. V samosprávnej škole je stále práve to, že sa všetko neustále mení. Samosprávna škola pružne reaguje na trh práce, t.j. hoci aj každoročne mení svoj vzdelávací program, udržuje dobré vzťahy so zástupcami regiónu a mesta, so zástupcami podnikov, podnikateľských subjektov i nevládnych organizácií a pod. Rodičia sa zúčastňujú tvorby, ale aj kontroly vzdelávacích programov, napr. prostredníctvom školských rád.
Samosprávna škola má svoju vlastnú tvár a snaží sa byť čo najlepšia. Prečo? Pretože v inom prípade nebude mať žiakov. A keď nebude mať žiakov, nepotrebuje ani učiteľov, ale aj samotná škola stráca svoj zmysel.
Samosprávna škola si sama určuje svoj vzdelávací program. Rozhoduje o obsahu vzdelávania a o tematických plánoch. Sama si zvolí svoj manažment atď., atď. Je to vážila výzva pre školu, pretože aj ťarcha zodpovednosti ostáva na pleciach manažmentu. Rozhodujúca je preto osoba riaditeľa. Akými vlastnosťami má disponovať a aké má mať vzdelanie?
Podľa našej mienky riaditeľ samosprávnej školy by mal byť teoreticky dobre pripravený, skúsený pedagóg, pretože v rozhodujúcej miere určuje pedagogický program, a tým aj imidž školy. Mal by mať dobré konexie, a to odborné i obchodné. S odborom školstva i ministerstvom by mal udržiavať korektné vzťahy. Do kompetencie riaditeľa patrí kontrola výchovno-vzdelávacej činnosti, výber spolupracovníkov, t.j. prijímanie nových pracovníkova uvoľnenie "neschopných", preto musí mať čo možno najvyššie vzdelanie.
Pri vypracovaní vzdelávacieho programu a pod. úzko spolupracuje s učiteľským zborom, žiakmi i rodičmi, preto musí byť tolerantný, ale pritom rozhodný a cieľavedomý pri realizovaní programov.
Jediná osoba len ťažko unesie celú ťarchu zodpovednosti, preto je nevyhnutné rozdelenie kompetencií. Riaditeľ musí mať odvahu presunúť niektoré kompetencie na svojich zástupcov, predsedov predmetových komisií, triednych učiteľov, žiacku samosprávu a pod.
V súčasnosti je právna subjektivita daná, ale k samostatnosti to nestačí. Právnu subjektivitu je potrebné rozšíriť o samosprávu. Tú však je možné dosiahnuť iba dlhodobou činnosťou a tvrdou prácou.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Albert, A: Manažment strednej školy. Košice, KIP 1998
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.