referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohumil, Bohumila
Nedeľa, 3. marca 2024
Úloha a aplikácia axiologizácie vo vyučovaní dejepisu
Dátum pridania: 31.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emils
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 542
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 15.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 26m 30s
Pomalé čítanie: 39m 45s
 

Zdá sa mi však, že monopol týchto spoločenskovedných predmetov na usmernenie výchovy a vzdelania detí v rámci ich morálneho rozvoja a hodnotovej orientácie môže by narušený i takým – tejto oblasti relatívne - vzdialeným predmetom, akým je dejepis. V mojej krátkej práci by som sa rád pokúsil nastoliť isté možnosti aplikácie axiologizácie vo výučbe; a to použitím dejepisu ako prostriedku. V rámci pedagogických vied je axiologizácia spracovaná dostatočne, avšak jej uplatnenie v rámci jednotlivých predmetov je obchádzaná a zaznávaná. Dejepis je zvyčajne považovaný za predmet, ktorý je plný faktov, rokov, udalostí či osobností a málo sa uvažuje i nad jeho potenciálom v rovine výchovy detí a mládeže. Veď tisíc krát opakovaná veta znie, že dejiny sú učiteľkou národov. Nie sú však len učiteľkou už spomenutých faktov či osobností, ale i učiteľkou ľudského pokroku v spoločenskom zriadení a medziľudských vzťahoch. Aký iný predmet nám poskytne tak rôznorodé informácie o ľuďoch, ich prianiach a snoch, vojnách a utrpení, vynálezoch a ničení, ak nie práve dejepis (história). Je to bezodná studnica inšpirácie k polemike o hodnotách ľudí, spoločenstiev, národov a sveta. Hodnoty. To je slovo, ktoré najužšie súvisí s pojmom axiologizácia. Ako uvádza M.Zelina vo svojej publikácii Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa – „axiologizácia znamená hodnotovú výchovu dieťaťa – výchovu k hodnotám“. Hodnotenie je mnohoznačný pojem. Pod slovom hodnota a hodnotenie si predstavíme rôzne jednanie a závery a to presne na základe okolností v ktorých hodnotíme. Hodnotiť predsa môžeme žiaka v triede, ale i kvalitu literárneho diela či kvalitu výrobku v továrni. Hodnoty sú už konkrétnejším prejavom. Tie sa priamo dotýkajú osobnosti jednotlivca a utvárajú sa počas celého života. Samozrejme môžu byť hmotné, nehmotné, morálne či - napr. - scestné.
Aká je teda možnosť uplatniť tieto hodnoty a formovať ich pomocou výučby dejepisu, to sa pokúsim ukázať v teoretickej časti a dokázať v praktickej časti mojej seminárnej práce. Rád by som priniesol nový pohľad na možnosti širšieho využitia dejepisu v praxi. Je otázne či môj pohyb na novom poli nie je zároveň pohybom po tenkom ľade, pretože som v žiadnej literatúre nenašiel priamu aplikáciu axiológie do predmetu dejepisu. Pokúsim sa však ukázať, že možnosti v tomto smere sú rovnako široké a otvorené tak, ako v predmetoch priamo zameraných na formovanie hodnotovej orientácie a hodnotového systému žiakov ( v mojom prípade predpokladám žiakov 8 – 9 roč.) základných škôl. Uplatnenie v praxi je veľmi otázne, nakoľko sám pravdepodobne nebudem mať dlhodobo možnosť testovať postup, ktorý popíšem a myšlienkovým experimentom dokážem na papieri.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Zelina M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: Iris, 1996, Boroš J. a kol.: Psychológia. Bratislava: Iris, 1999, Zamarovský V.: Dejiny písané Rímom. Bratislava: Perfect, 2002, Bilasová V. a Geremešová G.: Malý slovník filozofie. Košice: Pezolt PVD, 2000, Kronika ľudstva. Praha: Fortuna print, 1998 ( CD-ROM)
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.