referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Úloha a aplikácia axiologizácie vo vyučovaní dejepisu
Dátum pridania: 31.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emils
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 542
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 15.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 26m 30s
Pomalé čítanie: 39m 45s
 

Nie však kvalita práce je jediným ukazovateľom jej potencionálneho prínosu.METODIKA PRÁCE

Písanie práce malo veľmi kreatívny charakter. Rozhodol som sa napísať prácu na tému, ktorú som nenašiel spracovanú v žiadnej dostupnej literatúre a preto som sa musel prebrodiť niekoľkými malými prekážkami. Prvou bol výber literatúry. Ako je badateľné už z názvu mojej práce, ako „odrazový mostík“ mi poslúžila kniha prof. Zelinu ( Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: Iris, 1996). Tu som našiel inšpiráciu a aj časť názvu mojej práce. Pomocnú literatúru uvediem v zozname literatúry tejto práce. Ďalší krok, ktorý nasledoval bola selekcia pojmov a ich zoradenie. Tieto pojmy mi poslúžili, ako niť – os mojej práce. Asi najväčším problémom bolo samotné vyčlenenie problému a jeho analýza. Praktická aplikácia nastoleného problému je v čase písania tejto časti textu ešte nezodpovedanou otázkou. Predpokladám však, že úspešne dokážem možnosti aplikácie dejinných udalosti na výchovu a hodnotový systém žiakov. Praktická ukážka v texte je, no bude len myšlienkovým experimentom, ktorého úspech – ako som uviedol v úvode – je otázkou budúceho skutočného experimentu v praxi. Ďalej ju nutné dodať, že možnosti dejepisu sa nedajú ohraničiť len na informačnú funkciu tohto predmetu, ale sú tu možnosti širšieho uplatnenia – o čom som sa už zmienil. Metóda, ktorú použijem a používam v tejto práci je istým spôsobom špecifická a to pre nedostatok informácií o takomto druhu práce a možnostiach uplatnenia výsledkov vrátane ich aplikácie a vyhodnotenia v praxi – o čom som už rovnako v iných súvislostiach písal. Verím preto, že cieľ, ktorý som si vytýčil a metódu, ktorú som zvolil – teda kreatívne vytvorenie koncepcie aplikácie axiologizácie vo výučbe dejepisu – ma dovedú k úspešnému koncu a praktickej aplikovateľnosti výsledkov tejto práce. O výsledkoch ktoré som si vytýčil – a v ktorých reálnosť dúfam - pri koncipovaní metodiky práce budem informovať v závere tejto práce. 1. AXIOLOGIZÁCIA

V dnešnom svete je mnoho detí zmätených. Nie preto, že by nemali dostatočnú starostlivosť zo strany spoločnosti, ale paradoxne zo strany rodičov. Tí prenášajú väčšiu časť bremena výchovy na inštitúcie a prvou v rade je práve škola. V rámci kolektívu školy sa nachádza akýsi sub-kolektív triedy a ten sa môže ešte štiepiť na niekoľko skupín podľa záujmov či záľub. Axiologizácia však vstupuje do života človeka najmä v rodine. Tu sa utvára základná hodnotová orientácia a základný hodnotový systém. Axiologizácia vychádza z pojmu axióma, čo je – matematicky povedané - vždy platné tvrdenie.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Zelina M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: Iris, 1996, Boroš J. a kol.: Psychológia. Bratislava: Iris, 1999, Zamarovský V.: Dejiny písané Rímom. Bratislava: Perfect, 2002, Bilasová V. a Geremešová G.: Malý slovník filozofie. Košice: Pezolt PVD, 2000, Kronika ľudstva. Praha: Fortuna print, 1998 ( CD-ROM)
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.