referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Etická výchova
Dátum pridania: 23.08.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Heňa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 712
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.8
Priemerná známka: 2.84 Rýchle čítanie: 18m 0s
Pomalé čítanie: 27m 0s
 
E t i c k á v ý c h o v a

(seminárna práca zo všeobecnej pedagogiky)
rok 2002


O b s a h

Úvod . . . . . . . . 3
1. Vymedzenie základných pojmov . . . . 3
2. Etická výchova . . . . . . . 4
2.1 Program etickej výchovy . . . . 5
2.2 Metódy v etickej výchove . . . . 6
3. Prosociálne správanie . . . . . . 6
3.1 Empatia ako predpoklad prosociálneho správania . 7
3.2 Prosociálnosť v praxi . . . . . 7
4. Asertivita v etickej výchove . . . . . 8
4.1 Agresivita . . . . . . . 8
4.2 Pasivita . . . . . . . 8
4.3 Asertivita . . . . . . . 9
4.4 Asertívne desatoro ľudských práv . . . 9
5. Záver . . . . . . . . 10
6. Prehľad použitej literatúry . . . . . 11Úvod

V súčasnosti sa veľa hovorí o globálnych problémoch, ktoré ohrozujú človeka, najmä v jeho fyzickej existencii. Nemenej závažné sú však etické a výchovné problémy, ktoré ohrozujú človeka a jeho duchovnú existenciu. Pre človeka ako osobnosť je potrebné nielen vzdelanie, ale aj výchova a sebavýchova. Už v útlom veku sa na príkladoch a modeloch správania a vzťahov v rodine kladú základy etiky a prosociálneho správania dieťaťa. Tieto sa počas školskej dochádzky edukačným procesom prehlbujú, v dospelosti, teda vlastne celoživotne sa utvrdzujú a využívajú. Účinná etická výchova však vyžaduje systematické a dlhodobé pôsobenie, vytvára základ, na ktorý je možno nadviazať pri preberaní konkrétnych etických aspektov spoločenského života. Človek sa správa podľa interiorizovaných mravných hodnôt a pravidiel správania a speje k morálnej zrelosti, keď sa rozhoduje na základe svojho svedomia a osvojených mravných zásad a nie podľa verejnej mienky alebo iných vonkajších kritérií.

1. Vymedzenie základných pojmov
Program etickej výchovy postupne a cieľavedome vedie deti a mládež k náročným pedagogickým cieľom a postupne rozvíja osobnosť, jej identitu, prosociálnosť a asertívne správanie.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 100, ISBN 80-8069-087-1, FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 101, ISBN 80-8069-087-1, FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 103, ISBN 80-8069-087-1, LENCZ, L. - KRÍŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu Etická výchova, MC Bratislava, 1993, s. 3, ISBN 80-85185-34-2, LENCZ, L.: Pedagogika etickej výchovy, výchova k prosociálnosti, MC Bratislava, 1993, s. 9, ISBN 80-85185-49-0, LENCZ, L. - KRÍŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu Etická výchova, MC Bratislava, 1993, s. 87, ISBN 80-85185-34-2, Učiteľské noviny, č. 39, 11.11.1993, Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15-20 rokov (projekt "MILÉNIUM"), Učebné osnovy gymnázia, SOŠ a SOU pre etickú výchovu, schválené MŠ SR pod č. 1252/96-15, http://www.gk2-po.sk/predmetove_komisie/nos/vednediscipliny/etika/obsah/, http://www.minv.sk/zvesti/012002/byt%20ci%20nebyt.htm
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.