referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu v základných a stredných školách
Dátum pridania: 03.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sladka_lucinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 486
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 
Materiál je vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 390 zo 4. 6. 1996 (intimát č. 57/96)

Časti: I. Úvod

II. Problémové východiská

III. Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu

IV. Princípy výchovy k manželstvu a rodičovstvu

V. Inštitucionálne zabezpečenie cieľov výchovy k manželstvu a rodičovstvu

a) osobnosť a príprava učiteľa (VŠ, MC, ŠPÚ)

b) základné pedagogické dokumenty a ich inovácia

c) finančné zabezpečenie

VI. Úlohy a opatrenia

I. Úvod
Problematika sexuálnej výchovy patrí medzi aktuálne otázky súčasnej spoločnosti. Priamo či nepriamo zasahuje do života každého človeka, usmerňuje jeho myslenie a ovplyvňuje i jeho správanie. Je dôležité, aby všetci mladí ľudia – žiaci základných a stredných škôl - dostali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu predtým, ako sa stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými situáciami. Nutnosť a dôležitosť výchovy k manželstvu a rodičovstvu deklarovala prijatými dokumentmi aj vláda SR. NA svojom zasadnutí 4. júna 1996 schválila uznesením č. 389 Koncepciu štátnej rodinnej politiky, kde v časti Základné princípy štátnej rodinnej politiky v bode C sú zahrnuté aj princípy výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Ďalšími východiskovými materiálmi sú Komplexný program prevencie nákazy HIV/AIDS v SR prijatý vládou SR uznesením č. 390/1996 dňa 4. júna 1996 a Národný program podpory zdravia schválený uznesením vlády SR č. 659 v novembri 1991. Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu vychádza zo spomínaných materiálov a úlohy pre rezort školstva vyplývajúce z materiálov sú v Koncepcii výchovy k manželstvu a rodičovstvu zapracované.

Ministerstvo školstva SR uvedenej problematike venuje permanentnú pozornosť. Z viacerých aktivít treba spomenúť najmä schválenie učebných osnov sexuálnej výchovy pre 1. a 2. stupeň základnej školy a pre stredné školy v roku 1994 (schválené dňa 26.7.1994 pod č. 4028/94-212 s platnosťou od 1.9.1994).
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.