referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Piatok, 12. júla 2024
Zložitosť a mnohostrannosť výchovy
Dátum pridania: 26.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: habibi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 413
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 

Usporiadaná, vnúrorne zladená rodina utvára radostné, ale aj náročné prostredie nielen z hľadiska výchovného pôsobenia na deti, ale aj z hľadiska ďalšieho pozitívneho vývinu a súsatavného všestrannéo zdokonaľovania rodičov. W.D. Wall, predstaviteľ sociálnej pedagogiky v Anglicku, ma sklon pripisovať rodine hlavnú úlohu v procese spoločenskej výchovy. Škola poskytuje systém vedomostí, zatiaľ čo spoločenskú stránku osobnosti dieťaťa vo veľkej miere utvára rodina. Úloha rodiny ako prostredia výchovy nie je obmedzená len na prvé roky života dieťaťa, ale trvá až po dosiahnutie samostatnosti. Mimoriadnu podporu rodiny si vyžaduje obdobie dospievania, počas ktorého sa zintentívňuje duševný život a formuje sa vzťah k problémom vlastného života v živote spoločnosti.
Základné podmienky pre správnu výchovu detí v rodine sú tieto:
1. Pracovná atmosféra v rodine, teplé, družné vzťahy medzi jej členmi, zodpovednosť za výchovu detí
2. Kladný príklad starších členov rodiny a autorita rodičov
3. Spĺňanie pedagogických pokynov a rád školy
4. Jednota a postupnosť požiadaviek na deti zo strany otca, matky a iných členov rodiny

4.1.1. Vzájomné vzťahy rodičov

Vzájomné vzťahy manželov – rodičov nemajú zďaleka význam len pre nich samých, ale rozhodujúcim spôsobom determinujú celý obsah rodinného života, utvárajú dobrú či zlú atmosféru, pohodu alebo zlý, nespokojný život rodiny. Deti sa dostávajú nevyhnutne do atmosféry ich vzťahov, pretože rodina predstavuje pre nich spočiatku jediný – i keď malý spoločenský svet. V rodine trebva utvoriť predovšetkým medzi rodičmi navzájom, ale aj medzi všetkými členmi ovzdušie úprimnosti, kolektívnej spolupráce, vzájomnej podpory a úcty, radosti z práce a zdravého kultúrneho oddychu.

4.1.2. Autorita rodičov

Ďalšou významnou podmienkov účinného výchovného vplyvu rodičov na deti je, že musia byť pre ne autoritou. Autorita rodiča sa v nijakom prípade nesmie zakladať na jeho fyzickej, mocenskej prevahe nad dieťaťom, nesmie sa vynucovať strachom pred trestom a pod.
Významnou črtou osobnosti, ktorou rodičia kladne vplývajú na deti, je práca – vzťah práci. Pozitívny vzťah k práci pôsobí aj na ich autoritu pred deťmi. Odbornosť a kultúrna rozhľadenosť je takisto významným výchovným činiteľom. Otec, alebo matka, ktorí vedia správne odpovedať na otázky dieťaťa, poradiť mu, vysvetliť a pomôcť, majú úctu svojich detí.
Získanie a udržanie autority rodičov vyžaduje cieľavedomé a sústavné úsilie.

4.2. Lokálne prostredie

Lokálne prostredie môže predstavovať ulica, dedina, malé mesto alebo aj štvrte veľkomesta. Je to prostredie, v ktorom prebieha väčšia časť vzťahov medzi osobami, ktoré v ňom bývajú.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Wroczynski – Sociálna pedagogika, Ľudovít Bakoš a kol.- Teória výchovy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.