referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Piatok, 12. júla 2024
Zložitosť a mnohostrannosť výchovy
Dátum pridania: 26.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: habibi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 413
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 

Z pedagogického hľadiska je lokálne prostredie určitý súbor objektívnych spoludeterminantov vývoja a výchovy. Za lokálne výchovné prostredie považujeme súbor činiteľov, ktoré podmieňujú aktivitu detí a mládeže v mieste ich bydliska, mimo rodiny a mimo školy.

4.3. Rovesnícke skupiny

Rovesnícke skupiny sú prirodzenou fornou života detí a mládeže. Rovesnícka skupina rozvíja sebakontrolu, svedomitosť, odvahu, cit pre spravodlivosť, trpezlivosť, lojálnosť, vernosť, oddanosť určitej veci, vhľad do podstaty spoločenských vzťahov, citlivosť k umeleckým dielam a citom druhých.

5. Vplyv masovo komunikačných prostriedkov na výchovu

Významný je výchovný vplyv rozličných oblastí kultúry, sprostredkovaný v súčasnosti predovšetkým masovými komunikačnými prostriedkami. Osobitný vplyv na výchovu mládeže nadobudli v posledných rokoch rozhlas, televízia a film. Výskumy, ktoré sa u nás robili, ukázali, ako je u našej mládeže rozšírené sledovanie televíznych programv, ktoré čo do rozsahu a obsah zatieňujú ostatné prostriedky vzdelávania a zábavy. Deti sa jednostranne oddávajú sledovaniu televíznych programov na úkor iných kultúrnych záujmov, ako je čítanie literatúry, návšteva dievadiel, výstav a vlastná kultúrna aktivita v záujmových krúžkoch. Pasívne prijímanie najrozmanitejších informácii sa môže negatívne odraziť v duševnom vývine dieťaťa. Protirečivosť výchovného vplyvu súčasných masových komunikačných prostriedkov (rozhlas, televízia a pod.) vzniká najmä vtedy, keď sa deťom umožňuje sledovať program, ktorý je určený iba pre dospelých.

6. Výchova a genetika

Odhaduje sa, že ľudia majú 50 až 150 tisíc štrukturálnych génov, ktoré produkujú podjednotky enzýmov a štrukturálnych proteínov. Tieto gény a ich kombinácie sú nositeľmi dedičných vlastností človeka. Na základe prehľadu výskumov možno tvrdiť, že:
- senzorický a motorický systém sú dedične najviac podmienené,
- kognitívny a afektívny systém osobnosti sú čiastočne dedične podmienené,- štýlovo - hodnotový systém (názory, postoje) osobnosti je najmenej dedične
- podmienený, t.j. tieto systémy sú determinované najmä enviromentálne.
Účinok dedičnosti je zvlášť silný pri troch faktoroch - verbálnom chápaní, priestorových vzťahoch a slovnej fluencii.
Prostredie versus dedičnosť pri afektívnom systéme osobnosti majú tieto súvislosti: výskum ukázal, že signifikantný hereditárny účinok je pre 25 z 30 faktorov (83%) afektívneho systému.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Wroczynski – Sociálna pedagogika, Ľudovít Bakoš a kol.- Teória výchovy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.