referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Zložitosť a mnohostrannosť výchovy
Dátum pridania: 26.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: habibi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 413
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 
1. Úlohy a intencionalita výchovy

Úlohou výchovy je rozvoj osobnosti. Nielen príprava pre život, ale pre tvorbu života. Úlohou výchovy je predovšetkým cieľavedome, plánovite a uvedomene zameriavať činnosť detí. Základným znakom výchovy je jej zameranosť na celú osobnosť žiaka. Vývoj človeka závisí v rozhodujúcej miere od spoločenských podmienok, v ktorých žije, od charakteru a smeru výchovy, ktorá je takisto zásadne determinovaná spoločenskými podmienkami. Svetový názor, presvedčenie, mravné a charakterové vlastnosti človeka sa utvárajú v určitých historických podmienkach a odrážajú sa v nich spoločenské vzťahy ľudí, verejná mienka, názory a zvyklosti, ktoré sa v spoločnosti uznávajú.
Medzi popredné úlohy súčasnej výchovy patrí spoločenská výchova a rekreačná výchova. Samotná škola však nie je schopná splniť tieto úlohy. Pri ich plnení potrebuje čoraz väčšiu pomoc ustanovizní mimoškolskej výchovy. Možno pedpokladať, že rozvíjajúci sa systém osvety a výchovy bude v čoraz väčšej miere dbať o budovanie ustanovizní mimoškolskej výchovy, starostlivosti prostredia o dieťa, ktoré umožňujú, aby dieťa získalo spoločenské skúsenosti a mohlo využívať voľný čas.

2. Pojmy blízke k výchove

Pedagogika - definovaná ako „veda o výchove“. Etopédia - v pôvodnom význame znamená mravnú výchovu, dnes ju
vnímame ako výchovu a prevýchovu, rozvoj ťažkovychovávateľných detí a delikventnú mládež.

Psychológia výchovy - vedná disciplína, ktorá skúma vo vzťahu k príslušným výchovným cieľom psychické mechanizmy utvárania a pretvárania ľudského správania ako vzťahotvorného procesu. Výchova ako pedagogická disciplína skúma skôr metódy, podmienky, formy, prostriedky výchovy, zatiaľ čo psychológia výchovy sa skôr sústreďuje na psychické mechanizmy, t.j. procesy a funkcie v osobnosti. Ideálne je spojenie do psychopedagogiky výchovy, kde sa skúma celý proces rozvoja osobnosti v jeho systémovej skladbe. Z toho odvodzujeme ďalšie pojmy:
- psychodidaktika - výchova na vyučovaní, pri vzdelávaní, je to výchova pri
rozvíjaní kognitívnych funkcií,
- psychopedagogika - je veda o rozvoji osobnosti, výchove, kde sa spája
pedagogika s psychológiou ako dominantnými vedami. 3. Človek a prostredie

Vplyv prostredia na vývoj človeka bol známy už oddávna. Už Hippokrates vyslovil tézu, že telo nemožno „pochopiť“ bez poznania všetkých vecí, ktoré ho obklopujú.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Wroczynski – Sociálna pedagogika, Ľudovít Bakoš a kol.- Teória výchovy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.