referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Štvrtok, 28. mája 2020
Organizačné formy vyučovania
Dátum pridania: 24.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fluss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 848
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 

Pozostáva z týchto častí:
a) Začiatok hodiny – je organizačným momentom, využíva sa na zistenie prítomnosti žiakov, objasnenie obsahu vyučovania a pokynov pre použitie učebníc, zošitov a iných pomôcok. b) Opakovanie a upevnenie prebraného učiva a kontrola domácej úlohy.
c) Výklad nového učiva – rozličnými vyučovacími metódami.
d) Upevňovanie a precvičovanie nových poznatkov, ich zhrnutie a utriedenie.
e) Uloženie a vysvetlenie domácej úlohy.

(Štruktúru vyučovacej hodiny je nutné prispôsobiť cieľom a obsahu vyučovacej hodiny. Vo výbere je potrebné uplatniť pedagogickú tvorivosť.)

Okrem zmiešaného typu vyučovacej hodiny možno použiť:
o vyučovacie hodiny zamerané na osvojovanie nových vedomostí – tzv. hodiny výkladového typu,
o vyučovacie hodiny zamerané na precvičovanie a opakovanie osvojených vedomostí,
o vyučovacie hodiny zamerané na použitie osvojených vedomostí v praxi,
o vyučovacie hodiny venované preverovaniu vedomostí žiakov,
o vyučovacie hodiny venované systematizácii učiva,
o tréningové vyučovacie hodiny.

V pedagogickej praxi sa odporúča používať rozličné typy vyučovacích metód, aby sa odstránila jednotvárnosť vyučovania.2. VYCHÁDZKY, VÝLETY, EXKURZIE

Vychádzky a výlety sú organizačné jednotky vyučovania, ktoré sa spravidla uskutočňujú v prírodnom prostredí. Exkurziou rozumieme dočasné prenesenie vyučovacieho procesu z prostredia triedy do reálneho prostredia.
Vzdelávací význam uvedených organizačných jednotiek spočíva v priamom poznávaní prírodného, kultúrneho a spoločenského prostredia a jeho histórie. Vychádzky, výlety a exkurzie možno využiť na začiatku preberania nového učiva, vtedy majú funkciu motivačnú, alebo v závere preberaného celku a vtedy ich možno využiť v etape zhrňujúcich záverov.
Etapy priebehu:
1. Prípravná fáza – vyhotovenie plánu podujatia, oboznámenie žiakov s priebehom a rozdelenie úloh účastníkom. 2. Realizačná fáza – realizácia naplánovaného podujatia. V priebehu sa žiakom pripomínajú informácie podnecujúce záujem a zvedavosť detí. Akciu možno zdokumentovať fotografiami, zbieraním prírodnín, filmovaním, kreslením, nahrávaním rozhovorov a pod. 3. Hodnotiaca fáza – zhodnotenie a využitie podujatia. Hlbšie zhodnotenie sa stáva predmetom nasledujúceho vyučovania.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.