referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Organizačné formy vyučovania
Dátum pridania: 24.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fluss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 848
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
Organizačná forma vyučovania je časová jednotka zameraná na realizovanie vyučovacieho procesu (cieľa, obsahu, metód, prostriedkov), pričom sa uplatňujú a využívajú viaceré výchovno-vzdelávacie metódy, rešpektujú sa didaktické zásady a dochádza k vzájomnej interakcii učiteľ – žiak.
Organizačné formy vyučovania možno klasifikovať podľa viacerých kritérií:
1. Podľa počtu žiakov:
- frontálne – formy hromadnej práce
- skupinové – vyučovanie skupín žiakov (5 – 7 žiakov v skupine)
- individuálne – vyučovanie s jednotlivcami
2. Podľa dĺžky trvania:
- krátkodobé (napr. vyučovacia hodina)
- dlhodobé (výlet, exkurzia)
3. Podľa druhu a obsahu činnosti:
- formy zamerané na teoretické vyučovanie
- polytechnické vzdelanie
- praktickú činnosť
4. Podľa organizovanosti:
- organizované formy
- spontánne vznikajúce činnosti (spravidla realizované samotnými žiakmi)
5. Podľa aktivity žiakov:
- aktivizujúce formy (napr. súťaže, kvízy)
- pasívne (napr. návštevy rôznych podujatí)
-
Didaktické formy sa postupne vyvíjali. V súčasnosti sa (v klasickej škole) vyučuje v presne stanovených časových jednotkách, žiaci sú rozdelení do tried podľa veku a stupňa vedomostí.

1. VYUČOVACIA HODINA

Vyučovacia hodina je základnou didaktickou formou súčasnej školy. Má presne vymedzený čas trvania (45 min.), vyučovacie predmety sú usporiadané do rozvrhu hodín.

Rozvrh hodín zabezpečuje pravidelný týždenný chod vyučovania a striedanie vyučovacích hodín. Pri zostavovaní rozvrhu treba prihliadať na špecifické požiadavky vyučovacích predmetov. Predmety náročnejšie na pochopenie je vhodné striedať s menej náročnými. Po vyučovacích predmetoch náročných na zaťaženie svalstva (telesná výchova, pracovné vyučovanie) nemožno zaradiť predmety náročné na jemnú motoriku (písanie, kreslenie, rysovanie). Za najefektívnejšiu sa pokladá 2. vyučovacia hodina, potom 1. a 3. hodina a s postupom času aktivita výrazne klesá. Za najvýkonnejší deň sa považuje utorok, potom pondelok. Ku koncu týždňa aktivita klesá. Efektívnosť vyučovacej hodiny možno zvýšiť dodržiavaním nasledovných požiadaviek:
a) Každá vyučovacia hodina má mať presne stanovený didaktický cieľ.
b) Štruktúru vyučovacej hodiny usporiada učiteľ s prihliadnutím na dosiahnutia maximálnej aktivity všetkých žiakov.
c) Čas vyučovacej hodiny treba účelne využiť.
d)
Najčastejšie používaným typom vyučovacej hodiny je zmiešaný typ vyuč. hodiny.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.