referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eliška
Piatok, 7. októbra 2022
Učebný obsah predmetu slovenský jazyk
Dátum pridania: 24.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fluss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 561
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 

ročník:
- Rozlišovanie slov vo vete.
- Význam slova. Slová s rovnakým, podobným alebo opačným významom. Rozlišovanie spisovného a nespisovného vyjadrovania. Rozlíšenie spisovných a nespisovných slov.

3. ročník:
- Významové okruhy. Triedenie slov podľa významových okruhov primeraných vyspelosti žiakov. Vyhľadávanie slov patriacich do určených významových okruhov. - Význam slov. Slová s rovnakým (podobným) významom a protikladné slová. Tvorenie jednoduchých radov rovnoznačných slov. - Príbuzné slová. Príbuzné slová s rovnakým základom slova a tvary toho istého slova. - Vysvetlenie významu slova.

4.ročník:
- Opakovanie, prehlbovanie a systematizovanie poznatkov o významovej a formálnej stránke slova.
- Stavba slova. Rozlišovanie základu slova, predpony a prípony. Tvorenie slov
- Správne písanie i,y po obojakých spoluhláskach vnútri slova.


III. Hláskoslovie, pravopis a výslovnosť

2. ročník:
- Členenie slov na slabiky a hlásky a rozlišovania hlásky a písmena. - Rozlišovanie samohlások, dvojhlások a spoluhlások. Zhody a rozdiely v stavbe slabík a slabičnej stavbe slov. Slabikotvorné l/ĺ, r/ŕ. Vzťah zvukovej a grafickej stránky slova. Delenie slov na konci riadka podľa slabík. - Samohlásky: krátke a dlhé. Kvantita a jej označovanie.
- Spoluhlásky: tvrdé, mäkké, obojaké. Písanie i po mäkkých spoluhláskach a y po tvrdých spoluhláskach.
- Hláska ľ, jej výslovnosť a skupín le, li, lia, liu. Rozlišovanie významu dvojíc slov, v ktorých sú spoluhlásky l/ľ.
- Výslovnosť a písanie slov so znelými a neznelými spoluhláskami na konci a vnútri slov.
- Výslovnosť. Rozlišovanie spisovnej a nespisovnej výslovnosti v hovorených prejavoch a používanie spisovnej výslovnosti. 3. ročník:
- Precvičovanie a prehlbovanie učiva z 2. ročníka.
- Slovný prízvuk, jeho podstata a správne kladenie pri výslovnosti. - Písanie i/y po obojakých spoluhláskach vnútri slova (vybrané slová). Slovná čeľaď. Písanie i po obojakých spoluhláskach vnútri ostatných slov. Odôvodniť pravopis.
- Abeceda, abecedné zoradenie slov a ich vyhľadávanie.


IV. Tvaroslovie

2. ročník:
- Podstatné mená, ich rozlišovanie ako slov označujúcich osoby, zvieratá a veci.
- Všeobecné a vlastné mená, ich správny pravopis.
- Slovesá a ich rozlišovanie ako slov označujúcich deje.

3. ročník:
- Podstatné mená. Podstatné mená ako slová pomenúvajúce osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a dej. Číslo a rod podstatných mien.
- Vlastné mená. Správne písanie najbežnejších vlastných mien. Vedieť písať najbežnejšie značky.
- Slovesá.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: osnovy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.