referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eliška
Piatok, 7. októbra 2022
Učebný obsah predmetu slovenský jazyk
Dátum pridania: 24.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fluss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 561
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 

Osoba, číslo, čas slovies. Časovanie, neurčitok, jednoduché a zložené slovesné tvary, ich tvorba a používanie. Výslovnosť a pravopis prípon v tvaroch oznamovacieho spôsobu prítomného času. - Slovné druhy, ich delenie podľa ohybnosti a formálne rozoznanie ohybných slovných druhov v texte.

4. ročník:
- Opakovanie slovných druhov a ich určovanie na základe ovládania systému slovných druhov. - Slovesá, ich poznávanie v texte. Základný tvar slovesa – neurčitok. Zvratné slovesá a ich odlišovanie od nezvratných. Určovanie osoby, čísla a času pri slovesných tvaroch v oznamovacom spôsobe. Časovanie slovies v oznamovacom spôsobe všetkých časov. Tvorenie sústavy tvarov určitého slovesa podľa slovesného času vo všetkých osobách v obidvoch číslach. Rozlišovanie jednoduchých a zložených slovesných tvarov. Minulý, prítomný a budúci čas. Správne používanie tvarov prítomného času slovesa byť. Slovesný spôsob oznamovací, rozkazovací a podmieňovací. Tvary rozkazovacieho a podmieňovacieho spôsobu a ich sústava a spisovné tvary.
- Podstatné mená. Pád, číslo a rod pod. mien. Názvy pádov, ich poradie a pádové otázky. Osvojenie si pojmu vzor, sústava vzorov všetkých rodov a zaraďovanie pod. mien k jednotlivým vzorom. Spisovné tvary pravidelne sa skloňujúcich pod. mien. Zisťovanie pádu pod. mien v texte na základe pádových otázok. - Neohybné slovné druhy. Ich odlišovanie od ohybných slovných druhov.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: osnovy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.