referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohumil, Bohumila
Nedeľa, 3. marca 2024
Charakteristika základných pedagogických pojmov
Dátum pridania: 01.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blaho
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 631
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Ich obsahom je naučiť deti účelne využiť voľný čas relaxáciou, štúdiom a záujmovou činnosťou.
Súčasťou výchovno-vzdelávacej práce mimo vyučovania je záujmová činnosť, ktorá významným spôsobom pomáha vo výchove a vzdelávaní žiakov so slabším prospechom i žiakov talentovaných, ovplyvňuje a usmerňuje deti pri voľbe povolania.
Osobitný význam má v súčasnosti výchova k účelnému využitiu voľného času. Neustále rastúce hmotné zabezpečenie ľudstva vedie zákonite k rozširovaniu priestoru na voľný čas. Tento proces v sebe skrýva veľké nebezpečie najmä vtedy, ak bude bez regulácie a kontroly ponechaný živelnému vývoju. 2. Obsahom vzdelania je presne vymedzený okruh vedomostí, zručností a návykov,
ktoré tvoria základ všestranného rozvoja študentov. Veľmi dôležitou zložkou vzdelania je všeobecné vzdelanie. Zabezpečuje žiakom osvojenie si základov vied o prírode, spoločnosti a ľudskom myslení. Odborné vzdelanie zahŕňa súbor vedomostí, zručností a návykov v určitej pracovnej oblasti. Vzdelanie získava človek vo vzdelávacom procese, ktorý prebieha predovšetkým na vyučovaní. Tu získava potrebnú sústavu vedomostí, zručností, návykov. Zručnosť je schopnosť človeka vykonávať určitú činnosť na základe predchádzajúcich skúseností. Zručnosť tesne súvisí s návykom. Návyk je činnosť pre ktorú je charakteristický vysoký stupeň osvojenia. Morálne hodnoty človeka sa formujú vo výchovnom procese v škole i mimo nej. V ňom získavajú žiaci aj žiaduce normy správania, mravný profil osobnosti.
Vzdelávací a výchovný proces prebiehajú v dialektickej jednote, navzájom sa obmieňajú. Oba procesy však majú svoje špecifické zvláštnosti, osobitný priebeh.


3. Vyučovanie zahŕňa činnosť učiteľa a činnosť žiaka. Učiteľ vyučuje a žiak sa učí. Pod vedením učiteľa sa žiaci zapájajú do práce: počítajú, porovnávajú rôzne varianty riešenia príkladu, dokazujú správnosť zvoleného riešenia. Vyučovací proces je produktívny vtedy, keď učiteľ a žiaci aktívne a cieľavedome pracujú. Vyučovanie je teda proces odovzdávania a osvojovania vedomostí, zručností a návykov. Teoretické otázky týkajúce sa obsahu vzdelania a vyučovania, jeho formy a metódy, študuje didaktika. Didaktika, rovnako ako celá pedagogika sa neustále rozvíja. K jej rozvoju výrazne prispel Jan Amos Komenský, ktorého spis Veľká Didaktika mal obrovský vplyv na rozvoj učenia a je pre každého pedagóga nepostrádateľnou knihou. Poznáme rôzne alternatívne formy vyučovania, napríklad skupinové, diferencované či otvorené vyučovanie.


3.1 Pod pojmom skupinové vyučovanie chápeme takú organizačnú formu, kedy sa vytvárajú malé skupiny žiakov (3 – 5 členné), ktoré spolupracujú pri riešení spoločnej úlohy.
Táto skupina je sociálnym útvarom. Medzi jeho členmi sa rozvíjajú sociálne interakcie. Chovanie jednotlivca je v ňom riadené ako spoločenským cieľom, tak i chovaním členov skupiny.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.