referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anežka
Sobota, 2. marca 2024
Charakteristika základných pedagogických pojmov
Dátum pridania: 01.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blaho
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 631
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Skupinové vyučovanie využíva možnosti, ktoré vznikajú začlenením skupiny ako nositeľky poznávacieho procesu do vzdelávacieho procesu. Jeho najpodstatnejšie rysy sú dané práve tým, že podporuje rozvoj sociálnych vzťahov medzi žiakmi priamo pri vyučovaní, že vytvára pedagogické situácie umožňujúce vzájomnú interakciu žiakov medzi sebou, a ich vzájomnú spoluprácu priamo pri vyučovaní. Práve v uplatnení sociálnej interakcie v skupine spočíva didaktická funkcia skupinového vyučovania. Skupina tu funguje ako sociálny psychologický útvar, ktorý má svoju vnútornú štruktúru. Činnosť žiakov s skupine potom ovplyvňuje priebeh učenia žiakov.
Mnohí odborníci, ktorí skúmali skupinové vyučovanie a robili rôzne experimenty dokazujú, že skupinové vyučovanie môže prispieť k zvýšeniu účinnosti vzdelávacieho i výchovného pôsobenia na žiakov (J. Bartecki, E. Chabior, J. Jedlička).
Kladné momenty skupinového vyučovania vidia mnohí odborníci aj v tom, že si žiaci navzájom pomáhajú, že sa uplatňujú i pasívni a menej výkonní žiaci, žiaci nesmelí, ktorí sa vo väčšom kolektíve neodvážia zaujať vlastné stanovisko. Práca v skupine prispieva k rozvíjaniu takýchto vlastností ako aj ochota k spolupráci, zodpovednosť, kritičnosť, tolerancia k mysleniu druhého, vlastná iniciatíva žiaka tiež. Rozvíja a upevňuje sa schopnosť spolupracovať, navzájom si pomáhať, viesť diskusie, vymieňať si názory, organizovať spoločnú prácu.
3.2 Slovo diferenciácia v pedagogickom chápaní znamená rozlišovanie žiakov podľa ich schopností a záujmov. Ak hovoríme o diferencovanom vyučovaní, máme na mysli vyučovanie, pri ktorom prispôsobujeme obsah, metódy, formy vzdelávania a riadenie výchovno- vzdelávacieho procesu skupinám žiakov alebo jednotlivcovi tak, aby bol vyučovací proces čo najefektívnejší.
Zmyslom diferenciácie je riadiť vyučovací proces tak, aby zodpovedal každému žiakovi. Schopní a nadaní žiaci pri takomto riadení vyučovania plne využívajú svoje schopnosti. Priemerným a slabším žiakom umožňuje zvládnutie učiva. Správne uplatňovaná diferenciácia podporuje aktivitu žiakov vo vyučovaní a prispieva k jeho efektívnosti. Diferenciáciu možno deliť rôznymi spôsobmi. Najčastejšie je delená na vonkajšiu a vnútornú


3.3 Otvorené vyučovanie je pedagogická koncepcia, ktorá sa usiluje o celkovú zmenu charakteru vyučovania v zmysle „otvárania školy dieťaťu“ podľa jeho záujmov a schopností, aj „otváranie školy navonok“, t.j. prostredníctvom kontaktov k mimoškolskému prostrediu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.