referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Charakteristika pojmov: učebný plán, osnova a kurikulum
Dátum pridania: 03.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sasha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 779
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Obsahom vzdelávania rozumieme vybrané množstvo a kvalitu poznatkov a technických zručností, ktoré si má dieťa v procese vzdelávania osvojiť. Treba poukázať na základné didaktické kategórie, ktoré učivo pre istý stupeň vzdelávania zabezpečujú, sú to predovšetkým učebné plány, učebné osnovy a učebnice.

UČEBNÝ PLÁN

Základná didaktická norma, ktorá zabezpečuje výber učebných predmetov pre istý druh školy a zároveň určuje počet týždenných hodín pre predmet a ročník. Je v ňom konkretizovaný obsah vzdelania a to súborom vyučovacích predmetov, ich usporiadaním do ročníkov a počtom hodín. Vnútorná štruktúra je daná sústavou cieľov výchovy a vzdelania so zreteľom na biologické, psychologické a pedagogické činitele výchovy. Učebný plán sa určuje v komisiách Ministerstva školstva. Je platný pre istý druh školy na území celej republiky a po schválení je východiskom pre zostavenie učebných osnov a rozvrhu hodín. Pri porovnávaní skladby učebných osnov môžeme konštatovať, že sa menia jednak názvy vyučovacích predmetov, pristupujú nové predmety,ale mení sa aj percentuálna skladba, vyjadrujúca týždenný počet hodín.

UČEBNÉ OSNOVY

Sú rovnako ako učebné plány didaktickou normou, ktoré stanovujú rozsah a kvalitu poznatkov a zručností pre jednotlivé predmety a ročníky so zacielením na istý druh alebo typ školy. Učivo, normované v učebných osnovách platí pre všetky určené školy na území republiky. Učebné osnovy sa koncipujú z viacerých hľadísk, a to z aspektu postupnosti preberania učiva cyklicky alebo lineárne(prípadne špirálovite), alebo z aspektu množstva učiva encyklopedicky alebo formatívne.
Lineárne osnovanie učiva v učebných osnovách sa chápe tak, že sa učivo z istého vedného odboru viackrát po sebe neopakuje ani vo vzťahu náväznosti k druhu školy
Cyklické osnovanie sa utvára na predpoklade opakovania učiva, a to často už na tom samom druhu školy(napr. učivo z vlastivedy a prírodovedy na elementárnom stupni sa znova preberá v dejepise, zemepise, prírodopise...na II.stupni základnej školy)
Špirálovité osnovanie znamená vlastne kombináciu prvého a druhého chápania so zacielením na uzlové body(kategórie, zákony a pravidlá) daného učebného predmetu.
Encyklopedické osnovanie sa približuje teórii didaktického materializmu a zaťažuje najmä pamäť.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.