referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
História starostlivosti o sluchovo postihnutých
Dátum pridania: 16.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Romain
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 059
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

Cez trubicu viedol zvukové signály do porušeného ucha s cieľom rozvinút’ sluch. Galena môžeme snád’ považovat’ za prvého špeciálneho pedagóga.

STREDOVEK

V ranom stredoveku niektorí lekári pokladali hluchonemých za chorobomyseľných. V stredoveku sa vplyvom kresťanstva postihnuté deti už neusmrcovali, ale ich život bol úbohý. Rady postihnutých sa rozširovali krutými trestami (odseknutie končatín, týranie, oslepovanie, vytrhávanie jazyka a pod.).
Postihnuté deti sa pokladali za plod čerta so ženou. Je to pomsta čerta za dokonalé božie dielo. Podľa povery feudálnych čias postihnutá osoba prináša pomstu na zdravých, preto mu feudál dával almužnu, za ktorú čakal požehnanie na tomto svete. Tak sa postupne utvárali charitatívne strediská pomoci, poväčšine pri kláštoroch, kostoloch i nemocniciach. Vyskytovali sa prípady, že napr. mníšky a mnísi sa zaoberali v kláštoroch s hluchonemými najmä preto, aby ich naučili modliť sa. Sú záznamy o tom, že anglický biskup John približne v r. 700 nauči1 hluchonemého žobráka vyslovit’ niekoľko slov.
Niektorí kňazi chceli liečit’ hluchonemotu strašidelnými kúrami. Aj telesným mučením nútili postihnutých vydávat’ zvuky. Vyskytli sa však aj iné pokusy naučit’ hluchonemého hovorit’. Tak napr. v prírode na širokom priestranstve alebo v zavretých sudoch pobádali hluchonemých kričat’.
Až v 14. - 16. st., v období renesancie zaznamenávame začiatky výchovnej a zdravotnej starostlivosti o postihnutú mládež. Sú tu však myslitelia F. Petrarca, R. Agricola, E. Rotterdamský a H. Cardano, ktorí tvrdili, že postihnutí ľudia sa dajú liečit’ a vzdelávat’. Agricola a Cardano považujú hluchonemých za rozumných ľudí, lebo ich možno úspešne vzdelávať. Cardano správne zistil, že príčinou nemoty je spravidla hluchota. Hluchonemý má v poriadku hlasové orgány, preto sa môže naučit’ artikulovat’ a hovorit’.
Do polovice 20. storočia osoby s vážnym narušením sluchu a následnej aj hovorenej reči boli označené za hluchonemých.

16. A 17. STOROČIE

Prvé začiatky vzdelávania hluchonemých sa v 16. st. zaznamenávajú v Španielsku. Trojica Španielov položila základy vyučovania hluchonemých. Boli to mních P. de Ponce, učitel’ R. de Carrion, J. P. Bonet. Ponce dokázal, že hluchonemého možno vzdelávať. Carrion bol prvým profesionálnym učiteľom hluchonemých, vypracoval a uplatnil metódu rozvíjania hovorenej reči. Bonet bol teoretikom, sledoval prácu Carriona a ako prvý utvoril prstovú abecedu, ale nikdy nepočujúce deti nevyučoval.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Csonka,Š. - Mistrík, J. - Ubár, L.: Frekvenčný slovník posunkovej reči. Bratislava, SPN 1986., Jalčová Katarína: Metódy vyučovania sluchovo postihnutých (Absloventská práca). Levoča, SPgŠ 2001/2002., Matuška, 0.: Úvod do dejín vzdelávania detí a mládeže s narušenou komunikačnou schopnosťou. Banská Bystrica, Metodické centrum 1999., Predmerský, V.: Kapitoly z dejín špeciálnej pedagogiky. Bratislava, UK 1978., Rehuš, G.: K aktuálnym otázkam špeciá1nej pedagogiky. Bratislava, SPN 1973., Uherík, A.: Hluchota – reč - poznanie. Martin, Osveta 1990., Vašek, Š. a kol: Špeciálna pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava, SPN 1995., Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku (sprievodca po expozícii). Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy 1992., Pedagogická encyklopédia Slovenska. Bratislava, Veda 1984.
Podobné referáty
História starostlivosti o sluchovo postihnutých 2.9747 2702 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.