referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Základné pojmy v didaktike
Dátum pridania: 07.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sasha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 998
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 
Didaktika - z gréckeho slova ,,didaskein", čo znamená učiť, je nazývaná taktiež teória vyučovania a je súčasťou pedagogiky.
Prvú systematickú didaktiku vypracoval J.A.Komenský v diele Didactica Magna. Komenský formuloval niektoré didaktické zásady, obzvlášť názornosť, sústavnosť...Svoju didaktiku chápal J.A.Komenský ako ,, všeobecné umenie ako naučiť všetkých všetkému ". Zaoberal sa v nej taktiež aj výchovnými problémami.
V priebehu historického vývoja sa obsah pojmu didaktika menil a bol postupne zúžený na otázky teórie vyučovania. Tak chápali didaktiku napríklad pokrokoví pedagógovia J.J.Pestalozzi a A.Diesterweg. Títo pedagógovia nadväzovali na myšlienky Komenského a budovali didaktiku na zásade prirodzenosti. Taktiež názory J.F.Herbarta ovplyvnili na dlhú dobu i našu didaktiku a školskú prax. Koncom 19. storočia vznikli v niektorých štátoch pedagogické teórie, ktoré sa v didaktike prejavili v prakticizme pri výbere učiva a v zdôrazňovaní jeho mechanického nácviku. Tieto teórie sú spojené zvlášť s menom amerického psychológa E.L.Thorndika a s menom pedagóga J.Dewey.
Pojem didaktika pojednáva o pojme a podstate vyučovania, o jeho cieli a obsahu, o vyučovacom procese, o vyučovacích zásadach, o organizačných formách, metódach a postupoch vo vyučovaní. Didaktiku môžme tiež nazvať ako ,,teóriu vzdelania a vyučovania". Didaktika študuje obecné zákonitosti vyučovania, charakteristické pre všetky školné vyučovania. Didaktika je teóriou rozumovej výchovy a teóriou vzdelania.
Táto nejednotnosť vo vymedzení pojmu didaktika nie je náhodná. Vyplýva to z rôzneho poňatia didaktiky. Na jednej strane vystupuje okrajové poňatie, ktoré obmedzuje oblasť didaktiky na jednu zložku výchovy - na rozumovú výchovu. Na druhej strane sa stretávame s poňatím , ktoré definuje didaktiku ako teóriu vyučovania.
Postavenie didaktiky v sústave pedagogiky :
Didaktika ako čiastkový odbor pedagogiky skúma zákonitosti vyučovania ako prostriedku vzdelávania a výchovy v škole. Odvodzuje svoje poznatky jednak zo všeobecných zákonitostí vzdelávania a výchovy a jednak skúma samostatne problémy spoločné pre vyučovanie všetkých vyučovacích predmetov.

Pedagogika - z gréckeho slova paidagogos znamená učiteľ, vychovávateľ.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.