referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Materská škola a legislatíva
Dátum pridania: 11.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 832
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 
„Vždy sme na úrovni toho, do čoho sa pustíme.”
Thomas Jefferson

Na právo dieťaťa na jedinečnosť a na jeho všestranný rozvoj v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa nadväzuje aj naša platná legislatíva.
Poslanie materskej školy je definované už v § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach. V § 2 ods. 1 vyhlášky MŠaV SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 81/1997 Z. z. je konkretizované poslanie predškolských zariadení nasledovne: „Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.”
Z uvedeného vyplýva hlavný cieľ predškolskej výchovy, ktorým je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.


Zákon SNR č. 542 z 26. novembra 1990 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

§ 16 ods. 1
„O zaradení a preradení dieťaťa do špeciálnej školy a do špeciálnej materskej školy rozhoduje riaditeľ školy alebo materskej školy, do ktorej má byť dieťa zaradené alebo preradené.”

Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov umožnil školám a školským zariadeniam získať právnu subjektivitu - autonómnosť školy. „Autonómia v podstate znamená samosprávu, možnosť i uskutočňovanie možností dávať si zákony, spravovať sa samostatne. Nie je tu teda prostá nezávislosť, nepodrobenosť inému, ale aj ovládanie slobody vlastnej, je tu vlastnými zákonmi upravená vnútorná sloboda a nezávislosť”. Všeobecnú legislatívnu úpravu právnej subjektivity obsahuje Občiansky zákonník. „Právna subjektivita je spôsobilosť subjektu, či už fyzickej alebo právnickej osoby, mať práva a povinnosti”.

Čo sa skrýva pod pojmom právna subjektivita materskej školy?
„Znamená to, že príslušná materská škola sa stáva nezávislou organizáciou. Musí prevziať povinnosti, ktoré má každý bežný podnik, každá bežná organizácia. Plní záväzky nielen k svojim zákazníkom, v tomto prípade rodičom, ale tiež k všetkým predpisom štátnej správy a k finančným predpisom. Materská škola musí vedieť uzatvoriť pracovnú zmluvu podľa Zákonníka práce, vydať platové zaradenie v zmysle mzdových predpisov, vedieť zdaniť príjem zamestnancov tak, aby to bolo v súlade so zákonom o zdanení.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Guziová, K.: Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Bratislava, Ľudoprint 1999, str. 8, Komanická, K., Miňová, M.: Aktuálne právne predpisy v oblasti špeciálneho školstva, MC Prešov 1999, str. 2-3, Rostecká, V.: Právna subjektivita materskej školy. Prešov, Rokus 2002, str. 5-17
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.