referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Štvrtok, 23. septembra 2021
Vzdelávací štandard TV (2. stupeň ZŠ)
Dátum pridania: 17.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vili11
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 968
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 21m 0s
Pomalé čítanie: 31m 30s
 

a branné hry v prír., orientácia podľa mapy, buzoly.

Lyžovanie
- základné lyžiarske zručnosti – zjazd – držanie, nosenie, pripínanie a odopínanie lyží, obraty, chôdza, výstupy, zjazd, vstávanie, zrýchľovanie, brzdenie, zastavenie, zmeny smeru jazdy, jazdy na vleku. - Základné lyžiarske zručnosti – beh – chôdza, sklz, odpich, korčuľovanie, výstupy, zjazdy, brzdenie, zrýchľovanie, zastavenie, zmeny smeru jazdy, základy striedavého behu. Plávanie
- kraulový alebo prsiarsky spôsob, zákl.obrátka vyučovaného plav. spôsobu, štartový skok. Učebné osnovy – obsahy jednotlivých tematických celkov, organizačné pokyny a odporúčania pre prax. Základom obsahu TV je učivo – základné – záväzné pre učiteľov i žiakov
- rozširujúce – nezáväzné. Učivo sa člení na učivo pre 5.-6.ročník, pre 7.-9.ročník. V ročnom cykle sa počíta so 66 vyučovacími hodinami, v prípade lepších podmienok je možné zvýšiť na 99 hodín. Učivo je rozdelené do tematických celkov:
1. základné tematické celky

ročník 5. 6. 7.-9.
CH D CH D CH D
poznatky z telesnej kultúry priebežne
Poradové cvičenia priebežne
Základná gymnastika priebežne
Relaxačné a kompenzačné cvičenia priebežne
Aerobik a jeho formy priebežne
Kondičné cvičenia priebežne
Pohybové hry priebežne
Úpoly priebežne
Športová gymnastika 20 20 21 20 16 12
Rytmická gymnastika - 8 - 9 - 8
Atletika 20 16 21 18 16 16
Športové hry 20 16 21 16 16 12
Testovanie 6 6 3 3 3 3
Výberový tematický celok - - - - 15 15
SPOLU 66 66 66 66 66 66
Cvičenia v prírode 8 8 8 8 10 10
Lyžovanie
Plávanie


2. výberové tematické celky. Netradičné pohybové aktivity,
Pohybové a športové hry
Korčuľovanie
Cvičenie v posilňovni
Ľubovoľný zákl. tematický celok
Športové úpoly a sebaobrana
Ľadový hokej

Vysvetlivky:
Cvičenia v prírode - zaraďuje sa v čase mimo vyučovania
Lyžovanie - organizuje sa v ľubovoľnom ročníku priebežne alebo v 5-7-dňových kurzoch
Netradičné pohybové aktivity… - do tohoto TC odporúčame zaradiť vyučovanie baseballu alebo iných netradičných hier /ringo, lakros, softbal, bedminton/ a pohybových aktivít, napr. cyklotrial, bikros, biatlon…
Cvičenie v posilňovni - školám, ktoré majú zriadenú posilňovňu, odporúčame zaradiť TC v posilňovni od 7. Ročníka s prihliadnutím na vývinové a pohlavné osobitosti žiakov,
Športové úpoly a sebaobrana - možno zaradiť vo všetkých ročníkoch pre chlapcov i dievčatá,
Ľadový hokej - podmienka - umelá alebo prírodná ľadová plocha - nie zamrznutá voľná plocha + využitie ochranných prostriedkov. OBSAHY JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH CELKOV:

Poznatky z telesnej kultúry –
- všeobecné – základy dejín vo svete a u nás, športové tradície, úspechy slov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.