referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Štvrtok, 23. septembra 2021
Vzdelávací štandard TV (2. stupeň ZŠ)
Dátum pridania: 17.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vili11
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 968
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 21m 0s
Pomalé čítanie: 31m 30s
 

šporovcov, základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime dňa, význam životosprávy, negatívne pôsobenie alkoholu, fajčenia a drog na zdravie a pohybový výkon, základné poznatky z anatómie, fyziológie…
- špecifické – poznatky o terminológii, technike, taktike, pravidlách, rozhodovaní,…

Poradové cvičenia –
- základné postoje – pozor, pohov, voľno
- nástupové tvary družstva a čaty – rad, dvojrad, trojrad
- podávanie hlásenia,
- obraty na mieste, pochodové tvary /zástup, dvojstup, trojstup/, pochod, poklus, zmeny smeru otáčaním…

Relaxačné cvičenia
- relaxácia – vedomé úsilie o uvoľnenie duševného a telesného napätia. Je to aktívny proces.
- Špecifické poznatky - úloha relaxovania - aj doma, prostriedky na uvoľňovanie, postupnosť uvoľnenia tela - od dola hore, prostredie vhodné na relaxáciu, vyvolať u žiakov sústredenie, pozornosť, relaxácia pri sebaovládaní. - Vôľovo-pohybová relaxácia - uvoľnenie organizmu pri zachovaní bdelosti vedomia prostredníctvom pohybu, pasívne uvoľnenie častí tela, aktívny pohyb pasívnych častí tela formou vytriasania, kmitania, hmitania…, striedanie napätia a uvoľnenia, masírovanie jednotlivých častí.
- Vôľovo-pokojová relaxácia - uvoľnenie celého tela navodené psychicky, samovnímanie, vyvolanie upokojujúcej predstavy, oťaženie, vnímanie tepla, cvičenie upokojujúce srdce. Kondičné cvičenia
- špecifické poznatky - význam, terminológia, technika KC, zásada správneho držania tela + cvičenia na správne držanie tela, podstata hudobno-pohybových vzťahov - rytmus, tempo, rátanie dôb, samotné cviky,
- pohybové činnosti - cvičenia bez náčinia, C s krátkou palicou, C s plnou loptou /max. hmotnosť 3 kg/, C s malými činkami /hmotnosť 0,5-1,0 kg/, C s krátkym švihadlom, C s gymnastickou lavičkou, C na rebrinách, C s gumovými posiňovačmi, C na rebríku, Šplh na žrdi /dĺžka max. 5 m/, šplh na lane, prekážková dráha, rýchly beh, vytrvalostný beh, aerobik, kalanetika. - Potom nasleduje kontrola výkonnosti a úrovne osvojených poznatkov. Pohybové hry
- špecifické poznatky - základné pravidlá PH, základy organizácie práce a bezpečnosti pri výcviku, základy hygieny a úrazovej zábrany,
- pohybové činnosti - bežecké hry /naháňačky, vyzývačky/, skákačky, loptové hry, štafetové hry s náčiním a bez náčinia, orientačné hry, branné hry, turnajové hry,
- prípravné hry - gymnastické, atletické, úpolové, herné, lyžiarske, plavecké, korčuliarske, pálkovacie, netradičné. - Kontrola - jedna až dve osvojené pohybové hry z každej oblasti /organizácia, rozhodovanie, taktika/.

Úpoly
- telesné cvičenia, ktorými sa v bezprostrednom kontakte so súperom usilujeme prekonať jeho fyzický odpor a zvíťaziť nad ním - s náčiním alebo bez. - Špecifické poznatky - význam základných úpolov, športových úpolov a sebaobrany, technika postojov a narušenia stability súpera, technika pádov, dvíhania a skladania bremien a súpera, význam etiky čestného boja, primeranosť obrany, pády dopredu, dozadu, nabok.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.