referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Štvrtok, 23. septembra 2021
Vzdelávací štandard TV (2. stupeň ZŠ)
Dátum pridania: 17.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vili11
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 968
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 21m 0s
Pomalé čítanie: 31m 30s
 

- Pohybové činnosti - dvíhanie, nosenie, skladanie súpera, základné techniky bojových činností v zmysle sebaobrany /základy - aikido, karate, judo, šerm, zápasenie…/, cvičenia na rozvoj obratnosti a pohyblivosti na zemi.
- Kontrola - zvládnutie pohybových činností a špecifických poznatkov,
- Zdokonaľovací výcvik:
- špecifické poznatky - bolestivé a zraniteľné miesta ľudského tela, základné princípy sebaobrany, pravidlá športových úpolov,
- pohybové činnosti - zdokonaľovanie techniky boja, oboznamovanie sa s ďalšími bojovými umeniami a úpolovými športami - box, aikido, judo, karate, sumo, kobudo, šerm, sambo, zápasenie…

Športová gymnastika
- rozvíjajú sa špecifické pohybové schopnosti a zručnosti. Metodický rad obsahuje aj prípravné a imitačné cvičenia pre zvládnutie cvičebných tvarov, ktoré spájame do väzieb a krátkych pohybových zostáv. 1. Akrobacia, špeciálne gymnastické cvičenia:
- Špecifické poznatky - základy a zásady techniky, hygieny, úrazovej zábrany, organizácie a bezpečnosti pri cvičení, poskytovania dopomoci a záchrany, terminológia, pravidlá
- Pohybové činnosti:
- Statické cvičebné tvary /polohy/ - ľah vznesmo, stojka na lopatkách, stojka na hlave, variácie sedov…
- Dynamické cvičebné tvary /pohyby/ - preval vzad a vpred, kotúľ vpred, letmo, vzklopmo zo zvýšenej podložky, vzad, stojka na rukách, premet bokom obojručne, jednoručne s 90°obratom, premet pred s dopomocou,. - Špeciálne gymnastické cvičenie - správne držanie tela, lokomočné pohyby /chôdza, beh, poskoky/, rovnovážne cvičenie na mieste v stoji, podrepe, drepe, sede, ľahu, váha predklonmo, únožmo, záklonmo…, obraty o 90°, 180°, 360°- obojnožne a jednonožne, skoky odrazom - obojnožne, jednonožne /napr. nožničky, čertík…/, kombinácie pohybov…
- Kontrola - zo stoja spätného pripažiť - drep, predpažiť a spojite preval vzad do ľahu vznesmo /2s/ - stojka na lopatkách znožno /2s/, roznožiť bočne, čelne znožiť,- preval vpred do drepu - stojka na hlave, kotúľ vpred do sedu roznožného, predklon - vzpriam trupu, znožiť, predklon a spojite kotúľ vzad do vzporu drepmo. - Kontrola - zostavy z dynamických cvičebných tvarov a špeciálneho gymnastického cvičenia - 2-3 rady.
2. preskoky:
- pohybové činnosti - preskoky - pružný mostík alebo trampolínka, koza, debna, kôň, nácvik jednotlivých fáz - 6 fáz rôznymi prípravnými a imitačnými cvičeniami. - Kontrola - výskok do vzporu drepmo na debnu, roznožka cez kozu na šírku, dĺžku, odbočka cez kozu na šírku /D/, skrčka cez koňa alebo debnu na šírku /CH/. 3. hrazda:
- pohybové činnosti:
- základné polohy - hrazda do výšky pliec, čela, visy, vzpory
- základné cvičebné tvary - náskoky, výmiky, prešvihy, toč, zoskoky, stoj, podmet + väzby
- hrazda doskočná - CH - opakované zhyby vo vise, kmihanie vo vise. - Kontrola - zostava cvikov. 4. kruhy:
- pohybové činnosti:
- základné polohy - kruhy dosažné, doskočné, vis zvnesmo, vis strmhlav, zhyb
- základné pohyby - doskočné, kmihanie vo vise, zákmihom zoskok, väzby a zostavy z osvojovaných cvičebných tvarov
5. Kladina /D/:
- pohybové činnosti - náskoky, chôdza beh, prísunný, premenný krok so sprievodnými polohami paží, rovnovážne polohy, váha predklonmo, obraty, poskoky, skoky, zoskoky.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.