referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Pondelok, 26. februára 2024
Vzdelávací štandard TV (2. stupeň ZŠ)
Dátum pridania: 17.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vili11
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 968
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 21m 0s
Pomalé čítanie: 31m 30s
 

- Kontrola - zostavy z osvojených cvičebných tvarov - 2-3 rady. Rytmická gymnastika
- správne držanie tela, tvarovanie postavy, súlad pohybu s hudbou…
1. a/ základné a všestranne rozvíjajúce cvičenia:
- špecifické poznatky - aplikácia cvičenia v jednotlivých častiach hodiny, rozcvičenie, hlavná, záverečná časť hodiny, pohybovo-hudobné vzťahy a ich pohybová realizácia, rytmus, tempo, takt, dynamika, výraz, výber hudby…
- pohybové činnosti - 2/4, 3/4, 4/4 takt, tlieskanie, tamburínka, hudba.
- Základné polohy, pohyby - cvičenie na správne držanie tela, chôdza, beh, tanečné kroky v 2/4, 3/4 takte, rytmizácia pohybu /akcentovaná doba/, poskoky, skoky, obraty, cvičenie vo dvojiciach,
- Špeciálne cvičenie - štylizácia lokomočných pohybov, ich kombinácie - chôdza, beh, tanečné kroky po priestore, skoky, obraty, rovnovážne cvičenie, priestorové cvičenie po priamkách, po krivkách,
- Kontrola - aplikácia základných polôh a pohybov na hudbu v rámci rozcvičení 10-15 minút neprerušovane, pohybová zostava alebo skladba na hudbu z osvojovaného učiva v trvaní 90-120 sekúnd. 1. b/ moderná gymnastika:
- špecifické poznatky - základy techniky a metodiky cvičenia s náčiním, zásady organizácie a bezpečnosti pri cvičení, terminológia a základné pravidlá. - Pohybové činnosti - cvičenie so švihadlom, so šatkou, s loptou
- Kontrola - zostava so švihadlom z osvojeného učiva /32 dôb/, zostava so šatkou z osvojeného učiva /min. 16 dôb/, zostava s loptou z osvojeného učiva /16 dôb/. 2. tanečná gymnastika, aeróbna gymnastika, všeobecne rozvíjajúce cvičenia s náčiním:
- špecifické poznatky - základy techniky tanečných krokov a väzieb, oboznámenie sa s inovovanými formami cvičenia.
- Pohybové činnosti: tanečné kroky v 2/4 takte /prísunný, poskočný premenný - polkový krok/, tanečné kroky v 3/4 takte /prísunný, valčíkový, mazurkový krok/, tanečné kroky v 4/4 takte /ľudové motívy a väzby tanečných krokov/, aeróbna gymnastika bez náčinia na hudbu, cvičenie s tyčami na hudbu, cvičenie s gumami na hudbu, cvičenie s malými činkami na hudbu, cvičenie s netradičným náčiním na hudbu. - Kontrola - prísunný, poskočný, polkový a valčíkový krok zaradený do zostavy alebo skladby. Jednokročka, dvojkročka v zostave alebo pohybovej skladbe. Atletika:
- učivo tvoria základné atletické disciplíny - behy, skoky, vrhy a hody.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.