referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Vzdelávací štandard TV (2. stupeň ZŠ)
Dátum pridania: 17.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vili11
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 968
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 21m 0s
Pomalé čítanie: 31m 30s
 

- Pohybové činnosti:
- herné systémy - postupný útok, rýchly protiútok, osobná obrana
- herné činnosti jednotlivca:
- a/ útočné - stavanie sa, uvoľňovanie, nabiehanie, prihrávka, preberanie lopty, vhadzovanie lopty, vedenie lopty, obchádzanie súpera, streľba
- b/ obranné - obsadzovanie hráča s loptou, bez lopty, obsadzovanie priestoru, odoberanie lopty,
- c/ hra brankára - stavanie sa, chytanie a vyrážanie lôpt, vykopávanie a vyhadzovanie rukou
- herné kombinácie:
- a/ útočné kombinácie po prihrávke - 2:1, 3:2, 4:2, "prihraj a bež", "narážačka"
- b/ obranné kombinácie - vzájomné zabezpečovanie, preberanie hráčov, križovanie
- kontrola: osvojené poznatky, prihrávky, streľby, rozostavanie na ihrisku, …

Cvičenia v prírode
- osvojenie prirodzených pohybov, pohybovo - branných činností, aktívna ochrana životného prostredia, formovanie kladných vlastností osobnosti a kolektívnej spolupráce. - Špeciálne poznatky - základy odbornej terminológie, základná charakteristika techniky prirodzených cvičení, základné pravidlá orientačného behu, zásady na výber táboriska, príprava a likvidácia ohniska, pokyny na ochranu a tvorbu životného prostredia, dopravné značky, vybavenie bicykla, zásady organizácie práce a bezpečnosti pri výcviku, zásady hygieny a úrazovej zábrany. - Pohybové a branné činnosti - chôdza a beh terénom, dĺžka pochodovej trasy /5.r.-4000m, 6.r.-5000m, 7.r.-7000m, 8.a 9.r. - 8000m/, s vyhľadávaním úkrytov, s nácvikom sebaobranných činností, podľa buzoly a mapy, lezenie, rúčkovanie, šplhanie, preskakovanie, cvičenia rovnováhy, zdvíhanie a nosenie predmetov jednotlivcom i v skupinkách, hádzanie a vrhanie predmetov, preťahy a pretlaky, odpory, úpolové hry, branné hry, pohybové hry. - Kontrola: beh po vyznačenej dráhe s prekonávaním nízkych terénnych prekážok /na čas/, beh a hod granátom /kriketkou/ do diaľky, na cieľ. - Praktické precvičovanie odborno-technických vedomostí a zručností z turistiky - precvičovanie značiek na mapách, orientácia s mapou, buzolou, určovanie povrchových tvarov, typov reliéfov, určenie smeru cesty na mape, určenie azimutu, vypracovanie pochodovej osi, odhad vzdialenosti /do 100m/ a výšky /do 10m/, stavanie stanov, príprava ohniska + príprava jednoduchého pokrmu, orientačný beh..
- Kontrola - schopnosti využívania turistických a topografických značiek, uplatnenie praktických turistických zručností, orientácia v teréne podľa mapy a buzoly. - Praktické precvičovanie prvej pomoci - ošetrenie povrchového poranenia, zastavenie krvácania, prenášanie ranených, prvá pomoc pri zlomeninách, popáleninách a omrzlinách, príprava na poskytnutie umelého dýchania, dýchanie z úst do úst /na resuscitačnej bábke/, protišokové opatrenia. - Kontrola - vhodné a správne poskytnutie prvej pomoci. - Praktické precvičovanie vedomostí a zručností z dopravnej výchovy - dopravné značky, riešenie dopravných situácií, výbava bicykla, rôzne typy jázd na bicykli. - Kontrola - ovládanie dopravných značiek, riešenie dopravných situácií

Lyžovanie
- poznáme lyžiarsky výcvik na zjazdových lyžiach a na bežeckých lyžiach.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.