referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Didaktika písania (vypracované otázky pre učiteľa I. stupňa)
Dátum pridania: 20.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: m.m.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 946
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 33m 20s
Pomalé čítanie: 50m 0s
 

Písmo spĺňa kritériá ak
- napísané písmená a číslice podľa normy
- tvary jednotlivých písmen a číslic sú zreteľné
- šírka a výška zodpovedá norme ,
- sklon písma je 70 –75%
- slová sú napísané bez prerušenia, jedným ťahom a diakritické znamienka sa píšu nakoniec
- rozstupy medzi písmenami a slovami sú úmerné veľkosti písma a sú pravidelné,
- diakritické znamienka sú správne umiestnené a nenarušujú čitateľnosť písmen,
- rukopis je čistý, písmo nie je rozmazané ani poškrtané.

PLYNULOSŤ
– plynulé písmo je výsledok práce voľnej ruky,
- je to plynulé písanie jedným ťahom bez prerušenia
- prispieva k čitateľnosti, k zvyšovaniu rýchlosti písania
- šetrí fyzickú energiu pri dlhom písaní
V 1.ročníku - tvaropis,
V 2.ročníku - zlepšovanie tvarov,
V 3.ročníku – zdokonaľovanie rukopisu a zvýšený zreteľ na plynulosť písania. Plynulé písmo sa vyvíja z prvkov, ktoré sa učia spájať. Prechod od izolovaných tvarov k spojenému a plynulému písaniu celých slov je veľmi ťažké obdobie.

ÚHĽADNOSŤ
- tvorí estetickú stránku písania. Spočíva v plošnom usporiadaní písma, t.j. zachovaní pomeru popísanej plochy k čistej. Čitateľné písmo nemusí byť úhľadné a naopak. Pozitívne znaky úhľadného písma:
- súmerné rozmiestnenie písma na papieri,
- jasne oddelené riadky
- rovnomerný tlak na pero a papier,
- jednoduchý spôsob viazania písmen.

KVALITATÍVNE ZNAKY PÍSMA


- ich dodržiavanie je základnou požiadavkou písma
- posudzujeme ich *z hľadiska tvaro a ich spojitosti *z hľadiska veľkosti a hustoty písmen a iných znakov
- nadobúdanie zručnosti je etapové, kvalita sa zlepšuje primerane veku 2-zlepš, 3-zdokonaľov
- sú záväzné pre všetky vzdelávacie školy od r.1932

TVAR písmen a číslic
– má najväčší vplyv na čitateľnosť
- učiteľ má pestovať jednotné písacie návyky a podporovať automatizáciu písacieho pohybu
- tvary našej latinky sú jednoduché, zostavené z pekných línií a celistvé, zreteľne, navzájom odlišné
- súčasná koncepcia zdôrazňuje jednotnosť, nie dvojaké tvary.

VEĽKOSŤ písma
- je daná šírkou a výškou písma
Výška – kolmá vzdialenosť krajných bodov od základovej linky. Rozoznávame písmená
* strednej dĺžky – a, e, i, n, r, s, o, u, v, z,
* s dolnou dĺžkou – g, j, p, y, q
* s hornou dĺžkou – b, d, h, k, l, t
* s hornou i dolnou dĺžkou – f, G. J, Z
* veľké písmená majú 3násobnú dĺžku
* číslice majú byť asi 2/3 tvarov písmen s hornou dĺžkou
* zásada – čím menšie písmo, tým širšie.

ŠÍRKA – neexistuje norma, ťažko je určiť, tvary písmen sú rozmanité. Meria sa podľa vzdialenosti dvoch zvislých ťahov nožičiek písmena n alebo u.
Úzke písmená znamená pomalé písmo, široké písmená sú symptómom rýchleho písma.

ÚMERNOSŤ- chápeme ako pomer medzi písmenami strednej výšky a písmenami hornej a dolnej dĺžky = 1:1:1. Treba dbať o dodržiavanie pomeru, pretože väčšie tvary vyčerpávajú svalstvo a menšie tvary sú nečitateľné.

SKLON písma je uhol, ktorý zviera os písmen s linajkou (70-75%), pričom sa počíta pravá strana písmena. Väčší uhol sa zle číta.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.