referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Didaktika písania (vypracované otázky pre učiteľa I. stupňa)
Dátum pridania: 20.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: m.m.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 946
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 33m 20s
Pomalé čítanie: 50m 0s
 

Typy sklonu:
* ležatý – nad 45 °
* stojatý – 90°, považuje sa za prijateľný,
* zvrátený – viac ako 90°°
* vejárovitý – osi písmen sa zbiehajú do 1 bodu,
* rozvrátený –každé písmeno iné
Príčiny nesprávneho sklonu:
* vonkajšie – nesprávne sedenie, poloha písanky, nesprávne osvetlenie, nevhodné materiálne zabezpečenie triedy. * vnútorné – sú ojedinelé, obmedzená pohyblivosť ruky, postih zrakového analyzátora, porucha v kinestetickom centre mozgovej kôry.
HUSTOTA A RYTMIZÁCIA písma – jej zachovávaním sa dosahuje čitateľnosť a úhľadnosť.
Hustota
* rozstupy medzi písmenami v slove – je daná sklonom a dĺžkou spojovacích čiar (60;), ovplyvňuje veľkosť písma,
* medzi slovami v riadku – je daná počtom písmen v slovách a medzerami medzi slovami. Medzera vzniká prerušovaním písacieho pohybu a určuje sa odhadom,
* vzdialenosť riadkov na ploche papiera – daná veľkosťou písmen v jednotlivých riadkoch a na nelinkovanom papieri
– dolné dominanty nezasahujú do horných., normálna = úmerná,
– hustá = zasahujú,
– riedka = veľa priestoru, nepravidelná.
Smer riadkov na čistom papieri:
- rovnobežný, vzájomne // mierne stúpajúci alebo klesajúci,
- rôznobežný vejárovito zbiehajúci alebo rozbiehajúci sa,
- oblúkovitý - vypuklý smerom hore,
- krivolaký - vlnovkovitý.

JEDNOŤAŽNOSŤ písma – vyžaduje písanie jedným ťahom, bez prerušenia.
Platí pri písaní písmen malej abecedy okrem x,
dvojťažné sú x, K a písmená s mäkčeňom a dĺžňom,
trojťažné je F.

ÚPRAVA PÍSOMNÝCH PRÁC – správne rozvrhnutie plochy papiera a usporiadanie textu na ňom. Požiadavky na estetickú úpravu: *umiestnenie nadpisu nad textom, bez bodky *dátum vpravo hore v rohu *úprava textu – prvý riadok v dvojnásobnej vzdialenosti od kraja * priestorovanie textu – rovnako široké, nepísané okraje. Zvonka 2cm, zvnútra 0,7cm.
KVANTITATÍVNE ZNAKY PÍSMA

Medzi základné požiadavky písma a písania patrí plynulé, primerane rýchle zaznamenávanie hovorenej reči do písomnej podoby, pri zachovávaní všetkých kvalitatívnych znakov.

RÝCHLOSŤ písania
– vyjadruje počet napísaných písmen za určitú časovú jednotku.
Faktory vplývajúce na rýchlosť písania:
* stupeň pisárskej zručnosti žiaka
* duševná a telesná vyspelosť
* vyvinutosť svalstva a svalová koordinácia
* osobné tempo
* fyziologické podmienky
* tlak ruky na pero.
V 1. ročníku za písmeno považujeme aj diakritické znamienko – 10 písmen/minúta. V 2.ročníku asi 20,
v 3. ročníku asi 32 písmen.

Postup pri meraní
* text žiaci poznajú naspamäť
* na lavici sú pripravené písacie potreby
* vysvetlí začiatok a ukončenie, signál
* učiteľ si určí, akú rýchlosť bude merať.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.