referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Pondelok, 27. mája 2024
Didaktika písania (vypracované otázky pre učiteľa I. stupňa)
Dátum pridania: 20.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: m.m.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 946
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 33m 20s
Pomalé čítanie: 50m 0s
 

ročníku
- zmenil sa školský systém
- zmena politickej a spoločenskej situácie.
Znaky:
* demokratizácia
* školský systém vnáša humanizmus do výučby,
* vytvorenie nového priestoru pre učiteľa,
* učebné osnovy zohľadňujú regionálne prvky,
* zjednodušenie učiva, vypustenie náročných tém
* zavedenie individuálneho prístupu
* podporovanie tvorivosti, samostatnosti, poznávacej aktivity, schopnosť učiť sa vlastnou cestou.

OBSAH A CIEĽ SJ A LITERATÚRY


CIELE
- pozorne počúvať materinský jazyk a používať ho spisovne,
- zdokonaľovať sa vo výslovnosti,
- rozširovanie si slovnej zásoby
- vedieť sa vyjadrovať v krátkych vetách,
- v praktických činnostiach má chápať názvy a vzťahy medzi prvkami reči a správne ich používať - veta, slovo, hláska, slabika, písmeno,
- zvládnuť čítanie písmen, ich spájanie do slabík, slov, viet,
- zvládnuť čítanie s porozumením,

SPOSOBY DOSIAHNUTIA CIEĽOV
- pri vete im dať príklad, nedefinovať,
- cvičiť analýzu vety na slová, slabiky, hlásky,
- syntéza z hlások na vety,
- čítanie celých slov, jednoduchých viet, krátke kontexty.
PÍSANIE V 1. ROČNÍKU
- naučiť žiakov písať písanou latinkou a upevniť si písmo,
- získať základy čitateľného, primerane rýchleho a úhľadného rukopisu,
- vypestovať návyk ústnej úpravy grafického prejavu. Tento cieľ vyplýva z :
FUNKCIE
spoločensko - komunikatívna
výchovno -vzdelávacia
estetická.


Podľa učebných osnov
ETAPY VYTVÁRANIA ČITATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ A OBSAH PRÁCE

Písanie. 1. prípravné-osvojovanie,4.týždne, 6,8, 2
2. vlastné písanie - do konca 1.ročníka,
3. upevňovanie, osvojovanie, zdokonaľovanie-2a3roč.
Čítanie: 1. prípravné = predšlabikárové - do konca septembra
2. šlabikárové = nácvikové,
3. pošlabikárové = vlastné čítanie, čítanka.
PRÍPRAVNÉ OBDOBIE
- príchod žiaka do školy,4týždne,do nového prostred. - potrebuje čas na adaptáciu
- psychická príprava na prácu = adustácia
- obdobie je zamerané na:
1.poznávanie triedy , učiteľa, spolužiakov
2.oboznámenie s prostred., okolím školy
3.osvoj.si školského režimu, prestávka, hodina,
4.základné , pravidlá školského poriadku,
5.osvojovanie hygienických a sociálnych pravidiel (sociálnych pravidiel- jedináčikovia, bitky)
ÚLOHA UČITEĽA
- poznať a diagnostikovať deti, individuálny prístup
- rozvíjať citovú sféru a vzťah k učeniu.
Z HĽADISKA PÍSANIA A ČÍTANIA
Č - obdobie na prípravu čítania, deti nemajú dostatočne rozvinuté zrakové a sluchové vnímanie, reč je nesúvislá, nerozoznávajú vetu, slová, hlásky.
Príprava na nácvik čítania sa začína:
- zmyslovým vnímaním ilustrácií, učia sa porozumieť obsahu ilustrácií, popisujú ju, postupne sa pridáva rozvoj sluchového centra a reči – napodobňujú zvuky zvierat, vecí, k vnímaniu ľudskej reči,
- trénuje sa práca so silou hlasu, hra na ozvenu, dychové cvičenia,
- analýza a syntéza
- Krátke jazykové prejavy na základe vnímania ľudskej reči (hra čo je na začiatku na konci.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.