referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Didaktika písania (vypracované otázky pre učiteľa I. stupňa)
Dátum pridania: 20.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: m.m.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 946
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 33m 20s
Pomalé čítanie: 50m 0s
 

Pracuje sa na základe analyticko-syntetickej metódy
- Dbať na postupnosť, primeranosť, názornosť.
P – výchova už z materskej školy
- analýza prvých čmáraníc,
- držanie písadla - úplná voľnosť svalov hornej končatiny, uvoľnenie = grafický a gymnastický cvik.
- úprava grafického prejavu,
- nácvik prvkov a tvarov písmen
NÁCVIKOVÉ OBDOBIE
- začiatok októbra
Sleduje sa: - rozvoj fonematického sluchu
- analýza a syntéza viet, slov, slabík,
- určovanie počtu hlások v slabikách, slove
- nácvik presného čítania a písania písmen v abecede
- nácvik správneho spájania hlások a písmen do slov, viet
- nácvik súvislého čítania a zvládnutie technik čítania
- nácvik správneho čítania a písania, intonácia, interpunkcia, veľké písmená, nadpis.
Čítanie - podstatou je rozumieť a pochopiť, čo je napísané, dešifrovať optické znaky písanej reči do hovorovej podoby a dať im konkrétny význam.
Písanie - je schopnosť dať hovorenému slovu optickú viditeľnú podobu, vyjadriť ju presne určenými znakmi - dať jej čitateľnú podobu.
FÁZY NADOBUDANIA ČITATEĽSKEJ SPOSOBILOSTI
1.Zraová orientácia
2.Analytiká fáza – žiak artikuluje jednotlivé hlásky alebo slabik , ale nedokáže .ich spojiť do celku
3.anal.-syntetic.fáza - dieťa pochopí, že slovo je nositeľ významu
4.Automatizácia čitateľských úkonov – dieťa číta s porozumením, čitateľský výkon je plynulý, ľahký.
ETAPY NÁCVIKU Č A P.
1.Vyvodeniesamohlasok.-zvuku, písmena, Nácvik Č a P. samohlások
2.Vyvodenie spoluhlások -zvukom, znakom,Nácvik čít a pís.spol.
3.Vyvodenie slabiky – // -
4.Vyvod.slova

OBDOBIE DOCVIČOVANIA
Čítanka - texty na precvičovanie čítania,
pracovné listy = zistenie pochopenia textu, rozvoj slovnej zásoby,
1.časť –ľudové rozprávky, básne, hádanky, riekanky, rečňovanky, ilustrácie - zámer na rozvoj estetickosti čítania, slovnej zásoby, mravného cítenia a konania
- náväznosť na predškolskú výchovu,
- rozširovanie vedomostí o slovesnom umení,
- výber prózy a poézie je zameraný na chápanie prváka, má aj umeleckú hodnotu.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.