referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Náhradná výchova detí a mládeže
Dátum pridania: 25.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eva Szaszko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 059
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 

Nárok na opakovaný príspevok má nezaopatrené dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, pričom tento nárok sa mu zachováva aj po dosiahnutí plnoletosti, pokiaľ spĺňa podmienku nezaopatrenosti a naďalej žije v domácnosti pestúna.

Pestún má nárok na odmenu pestúna po zániku pestúnskej starostlivosti, pokiaľ dieťa spĺňa podmienku nezaopatrenosti a naďalej žije v domácnosti pestúna. V súvislosti s opakovaným príspevkom na úhradu potrieb dieťaťa výživné určené rozhodnutím súdu rodičom prechádza na štát.

Pestúnsku starostlivosť možno v zmysle ust. § 29 zákona o sociálnej pomoci vykonávať v zariadení pestúnskej starostlivosti. Zariadenie pestúnskej starostlivosti zriaďuje príslušný okresný úrad. Môže byť zriadené v byte alebo dome pestúna, prípadne môže ísť o zariadenie okresného úradu. Pestún uzatvára písomnú zmluvu s príslušným orgánom, ktorý zariadenie zriadil. Odmena pestúna v zariadení sa posudzuje ako príjem zo závislej činnosti. Zariadenie pestúnskej starostlivosti možno zriadiť najmenej pre štyri deti. Pestúnska starostlivosť v zariadení sa začína už prijatím prvého dieťaťa do zariadenia. Novela zákona o rodine č. 132/1982 Zb. umožňuje zverenie dieťaťa do spoločnej výchovy manželom. Tak je dieťaťu zabezpečené také prostredie, ktoré mu môže úplne nahradiť rodinné výchovné prostredie. K 31.12.1999 bolo vo výchove iného občana ako rodiča zverených 3 597 detí.

Najzávažnejšie výchovné opatrenie súdu je ústavná výchova, ktorú súd nariadi až vtedy, keď je zrejmé, že ostatné prostriedky spoločenského pôsobenia neviedli k náprave. V súlade s § 45 zákona o rodine súd skúma, či záujem dieťaťa nevyžaduje, aby sa dieťa zverilo do výchovy inej osoby, prípadne spoločnej výchovy manželom. Súd môže nariadiť ústavnú výchovu aj vtedy, ak dieťa stratilo oboch rodičov a nie je možné okamžite zabezpečiť výchovu inou osobou, ak je výchova dieťaťa vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak z iných vážnych dôvodov nemôžu rodičia výchovu dieťaťa zabezpečiť.

Ústavná výchova trvá do dosiahnutia plnoletosti dieťaťa, z dôležitých dôvodov ju možno predĺžiť na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti. Súd ústavnú výchovu zruší, ak zistí, že odpadli dôvody, ktoré viedli k jej nariadeniu. Podľa zákona o sociálnej pomoci možno ústavnú výchovu realizovať v domove sociálnych služieb pre deti a v detskom domove.

V súlade so zákonom NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov sa dojčenské ústavy a detské domovy pod spoločným názvom detské domovy stali zariadeniami sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských úradov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.