referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Nedeľa, 29. januára 2023
Náhradná výchova detí a mládeže
Dátum pridania: 25.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eva Szaszko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 059
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 

Prechodom detských domovov a dojčenských ústavov z rezortov školstva a zdravotníctva do odvetvovej pôsobnosti MPSVR SR sa sledovalo dosiahnutie kontinuity v náhradnej výchove dieťaťa v pôsobnosti jedného rezortu a potreba preferencie širokospektrálnej starostlivosti o dieťa, s dôrazom na prioritu rodinného prostredia.

V súlade s § 26 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v detskom domove možno poskytovať starostlivosť dieťaťu od narodenia do dosiahnutia plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov veku. Deťom sa v detskom domove poskytuje starostlivosť nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie. Starostlivosť v detskom domove pozostáva z nevyhnutnej starostlivosti, výchovy, liečebno-výchovnej starostlivosti, ďalšej starostlivosti a osobného vybavenia dieťaťa. Detský domov zabezpečuje dieťaťu aj úschovu cenných vecí.

Starostlivosť v detskom domove sa organizuje podľa spôsobu organizácie starostlivosti v detskom domove internátneho typu, v sieti samostatných skupín, možno ju tiež poskytovať v rodinách na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Samostatné skupiny, ktoré poskytujú starostlivosť a výchovu blízku rodinnému prostrediu, so samostatným stravovaním a hospodárením s vyčleneným rozpočtom môžu byť umiestnené aj v samostatnom byte alebo rodinnom dome. Profesionálna náhradná rodina (manželia alebo jednotlivec) poskytuje deťom starostlivosť vo vlastnom rodinnom prostredí mimo detského domova. Je organizačnou súčasťou detského domova, ktorá poskytuje na dohodnutý čas starostlivosť dieťaťu s nariadenou ústavnou výchovou, alebo aj maloletej matke sa nariadenou ústavnou výchovou a jej dieťaťu. Pri organizovaní tejto starostlivosti o deti vznikla potreba kvalifikovanejšieho posudzovania a prípravy občanov vhodných vykonávať profesionálnu starostlivosť. I keď u detí zostáva naďalej nariadená ústavná výchova a ide o zamestnanecký pomer, profesionálny náhradný rodič vychováva dieťa vo vlastnom rodinnom prostredí. Detský domov poskytuje profesionálnej náhradnej rodine pomoc pri starostlivosti o dieťa a sleduje úroveň poskytovanej starostlivosti. Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na starostlivosť o deti v profesionálnej náhradnej rodine poskytuje detský domov vo výške skutočných výdavkov na dieťa v detskom domove. Postupne od roku 1997 možno zaznamenať kvalitatívne zmeny v poskytovaní starostlivosti deťom v náhradnej výchove, ktoré sú výsledkom spolupráce všetkých subjektov, ktoré pôsobia pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.