referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Náhradná výchova detí a mládeže
Dátum pridania: 25.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eva Szaszko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 059
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
Z hľadiska náhradných rodinnoprávnych vzťahov je najvhodnejšou formou náhradnej rodinnej starostlivosti osvojenie. Dieťaťu sa takto dostáva najprirodzenejšia, individuálna, sústavná starostlivosť a citová náklonnosť, obdobne ako je to vo vlastnej rodine. Zákon o rodine upravuje hmotnoprávne podmienky pre zrušiteľné osvojenie, nezrušiteľné osvojenie, ako i podmienky spoločné pre obidva druhy osvojenia. Novelou zákona o rodine č. 132/1982 Zb. bola zavedená možnosť osvojiť nezrušiteľne aj osamelej osobe. Právny význam osvojenia spočíva v tom, že medzi osvojencom a osvojiteľom vzniká taký vzťah, ako medzi rodičmi a deťmi a medzi osvojenom a príbuznými osvojiteľa vzniká príbuzenský vzťah. Osvojením zanikajú biologickým rodičom rodičovské práva a povinnosti a tieto práva a povinnosti nadobúdajú osvojitelia. Procesnú stránku osvojenia, teda konanie o osvojenie upravuje občiansky súdny poriadok v osobitných ustanoveniach.

Ročne je do starostlivosti budúcich osvojiteľov umiestnených približne 350 detí. Počet žiadateľov o osvojenie sa ročne pohybuje okolo 600 a počet právoplatne osvojených detí predstavuje približne 465 detí. Osobitné postavenie v oblasti náhradných rodinnoprávnych vzťahoch má pestúnska starostlivosť, ktorú riadi, kontroluje a príspevkami zabezpečuje štát.

S účinnosťou od 1.1.1999 je v platnosti nová právna úprava zákon č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti. Z obsahu pestúnskeho vzťahu, t.j. práv a povinností pestúna a dieťaťa vyplýva, že pestún je povinný dieťa vychovávať a zastupovať ho v bežných veciach. Rodičia majú obmedzené právo výchovy, avšak ostatné práva a povinnosti voči deťom im zostávajú, napr. právo styku s dieťaťom, pokiaľ toto nemajú súdom obmedzené alebo zakázané, vyživovaciu povinnosť, zastupovať dieťa v podstatných veciach a spravovať majetok dieťaťa.

Príspevky pestúnskej starostlivosti, upravené v druhej časti citovaného zákona sú definované ako štátne sociálne dávky. Dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti má nárok na jednorazový príspevok, a to pri zverení do pestúnskej starostlivosti a pri zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím jeho plnoletosti.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.