referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Miesto pedagóga vo výchovno-vzdelávacom procese (seminárna práca)
Dátum pridania: 01.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jozefr
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 580
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 
Vplyvy prostredia - činitele výchovy

Všetky vplyvy prostredia, ktoré obohacujú detskú skúsenosť formujú jeho osobnosť. Patria k nim predovšetkým: rodičia a škola, učitelia, vychovávatelia, trieda ako sociálna skupina, ďalej súrodenci, priatelia, spolužiaci a vôbec ľudia, s ktorými dieťa prichádza do styku, ale aj literatúra a umenie, rozhlas, televízia, noviny, internet atď. V čase mimo vyučovania, ako to uvádza Emília Kratochvílová: „...nadväzuje na výchovu v rodine a škole.“ Z tohto je zjavné, že najväčší vplyv na dieťa má jeho rodina a škola. A ako zástupca výchovy v škole pedagóg.


Postavenie učiteľa medzi činiteľmi výchovy

Medzi všetkými vplyvmi prostredia má od vstupu dieťaťa do školy najvýznamnejšie postavenie učiteľ (vychovávateľ).
Vedúce postavenie učiteľa je podmienené (tak ako ho uvádza Ľudovít Bakoš v Teórii výchovy):
Spoločenským postavením učiteľa, čo je dané tým, že škola je verejná inštitúcia a učiteľ v škole je predstaviteľom spoločnosti, zastupuje spoločnosť, je verejným činiteľom. Žiakovi, spoločnosť ukladá plniť učitelove požiadavky. Učiteľ okrem toho hodnotí žiaka, čím významne ovplyvňuje jeho spoločenské postavenie. Učiteľ v škole čiastočne preberá aj povinnosti rodičov; prejavuje starostlivosť o hmotné zabezpečenie žiaka, rozvíja a uspokojuje jeho záujmy a záľuby, pomáha žiakovi, radí mu, potešuje ho, zaujíma sa o jeho budúcnosť.
Ďalej je to odbornou a pedagogickou pripravenosťou učiteľa. Spomedzi tých, ktorí na žiaka výchovne vplývajú, je spravidla iba učiteľ na plnenie výchovno-vzdelávacích úloh odborne pripravený, kvalifikovaný. To mu umožňuje postaviť svoje výchovné pôsobenie na vedecké základy, realizovať ho cieľavedome a systematicky. Tým sa samozrejme neznevažuje, a už v žiadnom prípade nepodceňuje, význam a správnosť vplyvu, aký na dieťa majú jeho rodičia, rodina. Učiteľ je prosto jediná dospelá osoba v živote dieťaťa, ktorá „vie čo robí“, pretože je na to vyškolená. A nakoniec vzťahom žiakov k učiteľovi. Žiaci sa často obracajú na učiteľa s prosbou o pomoc, rôzne rady a informácie, ktoré prijímajú vážne. Učiteľ svojím pôsobením je pre nich silným zdrojom mnohích radostí, pri pochvale za dosiahnuté výsledky, ale aj zármutku, pri pokarhaní. Je veľmi dôležité uvedomiť si a ujasniť si, o aké deti sa jedná.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: BAKOŠ, Ľ. a kol.: Teória výchovy. Bratislava, SPN 1982, GÁL, J.: Interpersonálne vzťahy učiteľ - žiak vo vzdelávaní. Metodické centrum Banská Bystrica, Banská Bystrica 1995, KRATOCHVÍLOVÁ, E.: Výchova mimo vyučovania - v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania SR. Čas. Vychovávateľ - Máj 2001, str. 2-6, LÁSZLÓ, K.: Teória a prax vo vzdelávaní učiteľov. UMB v Banskej Bystrici - Pedagogická fakulta, Banská Bystrica 1996, PARDEL, T.: Pedagogická psychológia. Bratislava 1993, ŠTEFANOVIČ, J.: Psychológia vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Bratislava 1964, VÁCLAVÍK, V.: Veda, prax a škola. Bratislava SPN 1972
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.