referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Pojmotvorný proces
Dátum pridania: 23.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pitness
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 880
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Charakteristika:

L. S.Vygotský a J. Piaget charakterizujú pojmotvorný proces ako:

- výsledok konkrétnej činnosti človeka a jeho komunikácie s inými ľuďmi; touto aktivitou si človek privlastňuje hotové, historicky utvorené významy.
- organickú súčasť rozvoja celej psychiky človeka.
- štrukturalizovanie v zložitých sémantických sieťach a nie utváranie pojmov vo vedomí izolovane.

Pojmotvorný proces sa väčšinou študuje ako proces rozložený do štyroch etáp:

1. etapa - Synkretická etapa. - z množstva zážitkov sa vyčleňuje skupina takých, ktoré sú asociované s budúcim pojmom.
- vo vyčlenenej skupine zatiaľ nedošlo k výraznejšiemu triedeniu. - budúci pojem sa zatiaľ neseparoval od pojmov blízkych ani v predstave, ani v činnosti a ani v slovníku.

2. etapa - Etapa predmetných predstáv.
- pojem sa separuje od príbuzných pojmov- prediferencováva sa.
- zostáva aj naďalej viazaý na konkrétne predmety okolitého sveta
- manipulácie s pojmom majú predmetový charakter.

3. etapa - Etapa intuitívno-abstraktných predstáv.
- pojem sa vymaňuje z predchádzajúcich asociácií so svetom vecí a stáva sa súčasťou abstraktných predstáv
- manuálne operácie sú postupne nahradzované myšlienkovými operáciami
- predmetové funkcie a súvislosti sú postupne nahradzované idealizovanými funkciami a súvislostiami

4. etapa - Štrukturálna etapa.
- abstraktne idealizovaný pojem sa stáva prvkom matematickej štruktúry, logicky vymedzovanej axiómami

Dieťaťa na úrovni základnej a strednej školy sa týkajú prvé tri etapy. Konkretizácia pojmotvorného procesu:

Ontogenéza pojmu kružnica:
Už dvaapolročné dieťa má skúsenosti s oblými predmetmi, ako lopta, tanier, minca,...
Dospelí pri manipulácii s týmito predmetmi používajú slová krúžok, koliesko, guľaté, okrúhle a pod. Dieťa však ešte tieto predmety nepomenúva. Vo svojom vývoji sa vo vzťahu k pojmu kružnica nachádza v 1. -synkretickej etape. V nasledujúcom období v dôsledku aktívnej činnosti a komunikácii s dospelými sa táto etapa začína meniť. Napríklad, začína sa oddeľovať priestorová predstava od rovinnej - guľa (lopta) od kruhu (tanier, koliesko). Začína sa to prejavovať už aj v slovníku dieťaťa, ktorý aj keď sa začína diferencovať, je ešte stále predmetový. Dieťa ešte nerozoznáva pojmy guľa, lopta..., ale uvedomuje si už rozdiel medzi kolieskom a loptou. 
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: M. Hejný, Teória vyučovania matematiky 2 , SPN, 1989
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.