referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
Rodinná výchova a jej vplyv na formovanie osobnosti žiaka
Dátum pridania: 17.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lejla1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 496
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 
Napriek tomu však môže byť aj základom egoistických vlastností, ktoré ja obsahuje a to v prípade, že v prežívaní ja zosilnejú egoistické požiadavky: všetko len mne, všetko len pre mňa.
Snaha urobiť pre dieťa všetko vedie k takým neodvratným zmenám v psychike, s ktorými si neskôr len veľmi ťažko poradíme a ktoré sa spravidla menia na nevďačnosť, bezcitnosť, prípadne nekonečné požiadavky voči rodičom.
Pokiaľ ide o pôvod egoizmu, je pomerne rozšírený aj názor, že egoizmus sa utvára v podmienkach, keď sú detské želania neobmedzené a dospelí nepoznajú mieru ich uspokojovania. Ukazuje sa však, že egoizmus sa formuje nielen pri nadbytku nežnosti a starostlivosť, ale častejšie pri ich nedostatku. 5. Istota, úspech a neúspech, ich význam v učení

Zápisom do školy sa pre dieťa končí bezstarostné obdobie hier a zábavy. Musí riešiť nemálo problémov: naučiť sa úlohy, všetko stihnúť včas, v škole počúvať, všetko si zapamätať, nad všeličím rozmýšľať, všeličo vypočítať. Jedným z najdôležitejších výsledkov psychického vývinu dieťaťa v tomto období je formovanie tzv. uvedomeného konania. V predškolskom období sa dieťa nenútilo k tomu, aby si niečo zapamätalo, pozorne sledovalo, preskúmalo. Jeho psychická činnosť bola podriadená princípu reflexívnosti a bezprostrednosti vo vnímaní. Javy a predmety si zapamätával preto, lebo boli preňho zaujímavé, prekvapivé, udivujúce, chcel ich pozornejšie preskúmať a ujasniť si nepochopené. Postupne, ako sa dieťa zapája do činnosti (poznávacej, školskej), ako sa stretáva s úlohami a problémami, vzniká u neho túžba naučiť sa stále viac poznávať, zapamätať si. Núti sa byť pozorným, sústreďuje svoje úsilie na to, aby niečo pochopilo a vyriešilo, objavujú sa u neho prvé znaky uvedomenej psychickej činnosti, po prvý raz si stanovuje cieľ zapamätať si, byť pozorný, naučiť sa, vyriešiť. Takáto uvedomenosť sa spravidla spája so sebaovládaním.
Pred dieťaťom sa však vynára problém: povinne sa naučiť, povinne si zapamätať, povinne riešiť úlohy, musí pracovať stále, aj keď sa mu nechce. Tým sa u neho formuje sebaovládanie. Treba urobiť školskú úlohu, a preto musí svoju nechuť prekonať. Je to najdôležitejší výsledok vývinu psychiky v tomto období. Charakterizuje a tvorí začiatok formovania čisto ľudských čŕt psychickej činnosti. Len človek môže silou vlastnej vôle prekonať sám seba a svoje túžby a robiť niečo čo treba robiť. Preto je také dôležité, aby rodičia správne pochopili túto formujúcu sa vlastnosť. Keď sa u dieťaťa včas vypestuje schopnosť prekonávať svoju neochotu, chápať nevyhnutnosť vykonávať to, čo okolie od neho vyžaduje, keď mu sebaovládanie pomôže vyrovnávať sa so sebou a so svojím „nechcem“, v budúcnosti bude ľahko prekonávať vnútorné prekážky. Bude chápať, že v živote existujú aj veci málo zaujímavé, ale povinné. Je tu však aj isté riziko, na ktoré nesmieme zabúdať. Rodičia bývajú na svojho školáka niekedy príliš nároční. Vysedávajú pri ňom a nútia ho učiť sa bez ohľadu na to, že si dieťa šúcha oči od únavy, že ho rozbolela hlava.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Zdroje: Pedagogická revue, 53, 2001, č. 3, Jelena Ippolitovna Kulčickaja: Citová výchova detí v rodine, SPN Bratislava 1987
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.