referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Rodinná výchova a jej vplyv na formovanie osobnosti žiaka
Dátum pridania: 17.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lejla1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 496
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 
OBSAH:

1. Úvod
2. Definícia pojmu rodina
3. Úloha kladných emócií vo vývine dieťaťa
4. Utváranie ja a egoizmus
5. Istota, úspech a neúspech, ich význam v učení
6. Záver – Mravné city
7. Vlastný názor

1. Úvod
Ľudská osobnosť sa začína formovať v rodinnom prostredí. Rodina je primárna skupina, v ktorej sa človek učí poznávať mravné hodnoty, normy správania, včleňovať sa do spoločnosti. V rodine dieťa či dospievajúci preberá prvé vzory správania, získava prvé sociálne skúsenosti.
Rodina ako súčasť spoločnosti reaguje na spoločenské premeny, ktoré sa spolu mení so spoločnosťou. Dá sa povedať, že rodina ovplyvňuje celoživotne svojich príslušníkov a je jedným z najvýznamnejších činiteľov determinujúcich rozvoj osobnosti človeka.
Rodina je síce jedným z najstarších fenoménov sprevádzajúcich človeka, ale zároveň je v nej veľa meniacich sa faktorov, ktoré je dôležité poznať a rozvíjať.
K takýmto faktorom môžeme zaradiť i percepciu a hodnotenie rodinných príslušníkov navzájom.

2. Definícia pojmu rodina
O rodine sa dnes veľa hovorí a píše, neexistuje však prakticky jednotná definícia rodiny. Pod pojmom typickej rodiny by sa mohlo rozumieť spolužitie manželov v prípade jedného dlhodobého manželstva na celý život pri istote, že deti prežijú celé obdobie od detstva až do konca život s obidvoma biologickými rodičmi. (Filadelfiová, 1995)
Podľa Vágnerovej (2000) je rodinné súžitie „komplex rozmanitých a v zásade stabilných interakcií, ktoré sú prejavom špecifického vzťahu medzi rodičmi a dieťaťom. Úplná rodina je vzťahovým rámcom, ktorý zahrňuje oboch rodičom a prípadne i ďalších jej členov, akými sú súrodenci, starí rodičia atď. Otec a matka sú teda samozrejmou súčasťou rodiny ako jednej z najvýznamnejších zložiek sveta dieťaťa.“ Rodičia zdieľajú s dieťaťom prevažnú časť jeho života, sú zainteresovaní do jeho každodenných aktivít a zážitkov.
Rodina si buduje svoju spoločnú históriu, založenú na rozličných zážitkoch. Spoločná skúsenosť prispieva k pocitu vzájomnosti medzi členmi rodiny, dodáva rodinnej inštitúcii jej jedinečnosť a zmysluplnosť.
Skutočnosť, že dieťa alebo dospievajúci prináleží k rodine, je súčasťou jeho identity. Považuje za samozrejmé, že patrí do tejto úzkej skupiny ľudí, ktorí mu poskytujú podporu, pomáhajú uspokojovať jeho potreby.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Pedagogická revue, 53, 2001, č. 3, Jelena Ippolitovna Kulčickaja: Citová výchova detí v rodine, SPN Bratislava 1987
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.