referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Plánovacia činnosť učiteľa
Dátum pridania: 03.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kat
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 694
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 

Pojem plánu:
a)pripravená predstava o niečom
b)rozvrh činností vzhľadom na cieľ a metodiku
c)rozvrh, náčrt, program
Pedagogické plánovanie - týka sa školstva, osvety, každej intencionálnej výchovy /edukácie/
Didaktické plánovanie – skúma ciele, prostriedky a podmienky výučby /uč. plán, osnova, tematický plán vyučovacej jednotky/

Projekčná činnosť učiteľa / nový termín, nie však syn. plánovania/ - špecif. druh pl.čin. – cieľom je vytvorenie určitého projektu. Plán základnej jednotky vyučovania

Faktory podieľajúce sa na pláne vyučovania:
-cieľ
-téma
-tvorivé metódy učiteľa
-sociálne správanie žiaka
-prostriedky a čas kt. je k dispozícii

Pri tvorbe plánov sa presúva pozornosť na osobnosť žiaka.

Didaktická analýza učiva
Prečo je dôležitá?
Základná príprava učiteľa na vyučovanie s dôslednou didaktickou analýzou učiva by mala v systéme práce učiteľa zastávať významnú úlohu. Dôvodov je viacero: náročnejší obsah učiva si vyžaduje skutočne premyslené prístupy k vyučovaniu a k žiakom, výučba v súčastnosti už nie je len vytváranie nových vedomostí, ale aj rozvoj afektívnej a psychomotorickej stránky žiaka. Treba si pripomenúť, že dnešní žiaci majú veľa poznatkov a vedomostí a nie sú „tabula rasa“. Pre tieto aj mnohé ďalšie aspekty by mal učiteľ robiť dôslednú didaktickú analýzu učiva.

V súvislosti s prípravou učiteľa na vyučovanie sa najčastejšie zdôrazňujú tieto požiadavky:
a)stanoviť výchovný a vzdelávací cieľ vyučovacej jednotky /vyuč. hodina, vychádzka, exkurzia, prednáška/
b)využiť adekvátne vyučovacie metódy
c)výber uč. pomôcok, didaktickej techniky a ich začlenenie do vyučovania

Didaktická analýza učiva – taká príprava na vyučovanie, v ktorej dominujúcu úlohu hrá obsah preberaného učiva

Skalková: myšlienková činnosť učiteľa, ktorá mu umožňuje z pedagogického hľadiska preniknúť do učebnej látky

Maňák: uvedomenie si jednotlivých komponentov /pojmov, zákonov, metód, zručností, návykov, logických operácií; uvedomenie si základných vzťahov, súvislosti s inými oblasťami poznania, ich etické a estetické pôsobenie na osobnosť žiaka

Ide teda o viac ako len príprava učiteľa na vyučovanie, ktorá môže mať niekedy charakter len formálnej prípravy.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.