referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Sobota, 13. júla 2024
Športová a turistická činnosť v detských táboroch
Dátum pridania: 30.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cremo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 723
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 
ÚVODProstredie, v ktorom človek žije, pracuje a odpočíva, sa výraznou mierou podieľa na jeho rozvoji. Umelé životné prostredie, ktoré si človek počas svojho vývoja postupne vytvára, neharmonizuje plne s biologickými a psychickými potrebami človeka. Prispôsobenie nezvládnuté priemyselnou civilizáciou nie je natoľko silné, aby pretrhlo putá k prirodzenému prostrediu. Človek stále silno pociťuje nutnosť kompenzovať život v umelo vytváraných podmienkach stykom s prírodou.
Tento moment potreby interakcie človeka s prírodou vystupuje do popredia najmä v súčasnom období rozvíjajúcich sa priemyselných vzťahov a je tiež jedným z rozhodujúcich momentov pri voľbe špecifickej zábavy vo voľnom čase. Prírodné prostredie vystupuje ako základný prvok a predpoklad pre uskutočnenie určitej činnosti, ktorá má byť prostriedkom regenerácie duševných a fyzických síl človeka. Využívanie prírodného prostredia na zábavu, odpočinok a rekreáciu sa dostáva v súčasnej pretechnizovanej dobe z polohy náhodného a subjektívne voleného spôsobu zábavy a oddychu do polohy existenčnej nutnosti. Je dôležité uvedomiť si tento fakt pri organizovaní našej záujmovej činnosti. Rôzne formy pobytu v prírode zaraďujeme nie iba pre naplnenie voľného času, ale predovšetkým pre značné spoločenské hodnoty.ABSTRAKT


Šport a turistika v detských táboroch. (Seminárna práca).


Cieľom tejto seminárnej práce je popis cieľov, obsahu a foriem turistickej a športovej činnosti detí v detských táboroch. Ich základné delenie a stručný popis táborov. Prezentácia táborovej olympiády ako jednej z typických táborových foriem športovej činnosti.


Kľúčové slová: detský tábor, športová činnosť v tábore, turistická činnosť v tábore, táborová
olympiáda, pobyt v prírode, tábory, turistické znalosti a zručnosti.


1. Letné tábory

Letné tábory sú rekreačno-výchovné zariadenia, resp. podujatia, v ktorých sa realizuje rôznorodá prázdninová činnosť detí a mládeže. História organizovania letných táborov je spätá najmä s činnosťou skautingu a rôznych spoločenských, telovýchovných a športových organizácií dospelých i detí. Plnia významné rekreačné, zdravotnicko-kompenzačné a výchovné funkcie. Obsah činností letných táborov býva obyčajne postavený na utváraní, realizácií a rozvoji mnohostrannej záujmovej činnosti detí a vedúcich.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: JUNGER, Ján a kol.,2002: Turistika a športy v prírode. Učebné texty. FHPV PU Prešov,2002, OSÚCH, Alojz, 1985: Výchovná práca v pionierskom tábore ROH., DUŽÍK, Miroslav, 1987: Putovné pionierske tábory ROH.Bratislava,1987., DARÁK, Milan- TABAKOVÁ, Katarína, 1998: Základy pedagogiky. Terminologické minimum.Prešov,1998.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.