referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Športová a turistická činnosť v detských táboroch
Dátum pridania: 30.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cremo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 723
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 

Využívajú sa pritom zaujímavé, príťažlivé a romantikou podfarbené formy, metódy a prostriedky (hry, súťaže, táborové ohne, olympiády, turnaje, pochody, expedície a pod.). Letné tábory organizujú jednotlivé detské organizácie, organizácie a inštitúcie voľného času, školy, spoločenské organizácie dospelých, cirkev, súkromné organizácie i jednotlivci. Letné tábory sa najčastejšie členia podľa obdobia (letné, zimné), podľa dĺžky trvania, podľa miesta ubytovania (stále stanové, stále s ubytovaním v pevných objektoch, kombinované, putovné, zahraničné), podľa zamerania činnosti všeobecne zamerané, špecializované). Putovné tábory môžu byť pešie, cyklistické, vodácke a kombinované (DARÁK – TABAKOVÁ,1998).

2. Telovýchovná a športová činnosť v detskom tábore.

Telesná výchova a šport má rozvíjať pohybovú aktivitu detí, upevňovať a sústavne pestovať charakterové črty detí – čestnosť, zmysel pre kolektív, húževnatosť, sebaovládanie. Športovanie v detskom tábore má učiť deti vedieť sa správať podľa určitých pravidiel, prekonávať prekážky a vyvíjať úsilie na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu.
Telesná výchova v detskom tábore sa realizuje v rôznych formách, ktoré sú veľmi účinnými prostriedkami na posilnenie zdravia, na rozvoj osobnosti človeka, výchovy a vzdelávania.

Telesná výchova v presunových putovných táboroch má kompenzačnú úlohu – odstrániť jednostrannosť zaťaženia súvisiacich so spôsobom presunu. Pri peších a cyklistických presunoch sa zaťažujú predovšetkým dolné končatiny, pri presunoch spojených s vodnou turistikou naopak trup a horné končatiny.
V táboroch zameraných na táborenie vo voľnej prírode musí byť telovýchovná a športová činnosť všestranná (OSÚCH,1985).

2.1 Obsah telovýchovnej a športovej činnosti v detských táboroch

Obsahové ciele telovýchovnej činnosti v detských táboroch:
a) rekreačno-zdravotné – napríklad v putovných táboroch majú poskytnúť deťom aktívny oddych, teda zamestnávať tie časti tela, ktoré boli počas presunu v relatívnom pokoji, aby sa dosiahla rovnomernosť v zaťažení celého detského organizmu;
b) branné – rozvíjať taká vlastnosti dieťaťa, ako je postreh, rýchla reakcia a presná orientácia v priestore, ale aj nácvik a zdokonaľovanie plávania a pod.,
c) zotavovacie – uvoľniť zaťažené svalové partie zaradením uvoľňovacích cvikov s ľahkými poskokmi a švihmi (loptové hry a pod.);
d) výchovné – viesť deti k uvedomelej disciplíne vyplývajúcej z nenásilného podriaďovania sa pravidlám určitej hry alebo súťaže.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: JUNGER, Ján a kol.,2002: Turistika a športy v prírode. Učebné texty. FHPV PU Prešov,2002, OSÚCH, Alojz, 1985: Výchovná práca v pionierskom tábore ROH., DUŽÍK, Miroslav, 1987: Putovné pionierske tábory ROH.Bratislava,1987., DARÁK, Milan- TABAKOVÁ, Katarína, 1998: Základy pedagogiky. Terminologické minimum.Prešov,1998.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.