referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Hospitačný záznam z hodiny Telesnej výchovy
Dátum pridania: 01.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cremo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 365
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 9m 30s
Pomalé čítanie: 14m 15s
 
Zároveň som v dvoch triedach zaznamenávala konkrétne druhy prejavu správania sa /veta, slovo, určitá mimika, emocionálny a pohybový prejav atď./ a frekvenciu daného prejavu počas vyučovacej hodiny./Bebčáková,2003/ Pohybové schopnosti a zručnosti žiakov boli na dobrej úrovni, rozdiel však bol v správaní /čo bol vlastne môj zámer/. Na záver som vyhodnotila sledovaný jav.

5. VÝSLEDKY

Pedagogickú prax som absolvovala na ZŠ Bernolákova Prešov, v rozsahu 5 hodín od 8. 3. – 12. 3. 2004.

Hospitačný záznam-spoločensky neakceptovateľné správanie- som robila v dvoch triedach, kde som sledovala prejavy správania a frekvenciu výskytu správania sa v celej triede.
l. V prvom prípade išlo o triedu 9.A,B chlapci. Po výslednom zhodnotení prevažuje v správaní sa hlavne predvádzanie sa, irónia a zosmiešňovanie sa navzájom pri cvičení napr. z roznožených nôh pri preskoku cez koňa a taktiež rôzne formy agresivity – strkanie, podkopávanie nôh, búchanie do chrbta, na začiatku a konci hodiny absentuje pozdrav /absentujú tu pravidlá slušného správania/. Celkove správanie sa triedy bolo uspokojivé.
2. V druhom prípade som pozorovala 8.A,B triedu dievčat. Takisto prevažuje predvádzanie sa, ale aj nesústredenie sa /pozerali na chlapcov ako cvičia/, pasivita /keď mohli radšej sedeli/, vzájomné zosmiešňovanie. V oboch prípadoch sa dá ich správanie vysvetliť jediným dôvodom, že práve prechádzajú obdobím puberty.

Hospitačný záznam-interakcia učiteľ žiak- som robila v troch triedach. Sledovaný súbor predstavoval 69 žiakov, žiačiek.
l. 5.A,B dievčatá /22/ - Pozorovaním som zistila, že učiteľka správane a dosť často korigovala chyby pri cvičení, ale na druhej strane cvičila vždy len jedna žiačka, čím ostatné dievčatá nemali čo robiť a vyrušovali. Učiteľka venovala dosť času aj výkladu techniky jednotlivých pohybových prvkov a pri cvičení dávala dopomoc. Prejavili sa tu prvky stimulácie. Boli splnené stanovené ciele hodiny.
2. 8. A,B dievčatá /22/ - Výsledky pozorovania boli zhodné s predchádzajúcou triedou, avšak vzrástla frekvencia vyrušovania, čo je možné vysvetliť tým, že tieto dievčatá sú v období puberty.
3. 7.

B,D chlapci /25/ - Porzorovaním som zistila, že u chlapcov sa obdobie puberty prejavuje výraznejšie, tým pádom je zvýšená frekvencia hlavne pri vyrušovaní. Následne aj práca učiteľky počas hodiny obsahovala viac organizačných pokynov a napomínania.

6. ZÁVER
Je potrebné zo strany učiteľa viesť deti k pozitívnemu vzťahu k telesnej výchove, k vytvoreniu pohybového režimu. Učiteľ by mal mať väčšiu autoritu a svojím správaním by mal byť príkladom.

Učiteľ by mal:
l. viac stimulovať, podnecovať žiakov pri cvičení
2. využiť plný čas vyučovacej hodiny cvičením, aby nevznikal voľný čas, ktorý spôsobuje vyrušovanie
3. viac využívať didaktickú techniku
4. viackrát demonštrovať ukážku.

OBSAH
1. Teoretický úvod sledovanej problematiky 2
2. Cieľ pedagogického pozorovania 4
3. Metodika 5
4. Výsledky 6
5. Záver 7
6. Literatúra 8

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Ďurič, Štefanovič – Psychológia pre učiteľov, SPN Bratislava 1973, Bakoš a kolektív – Teória výchovy, SPN Bratislava 1977, Bebčáková Viera – Pedagogická prax z telesnej výchovy a športu, Prešov2003, Belej Michal – Motorické učenie, Prešov 2001
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.