referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Didaktické testy
Dátum pridania: 07.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ecis
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 216
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
V poslednej dobe sú medzi učiteľmi otázky týkajúce sa didaktických testov a všetkého, čo s nimi súvisí, veľmi diskutovanými. Týkajú sa hlavne tvorby a využitia didaktických testov ako jednej z foriem zisťovania vedomostnej úrovne žiakov našich škôl, ich objektivity, spoľahlivosti a iných ich vlastností. Cieľom tohto referátu je odpovedať na tieto a mnohé iné otázky týkajúce sa tejto problematiky.
Základnou otázkou, ktorá podnecuje úvahy o testovaní žiakov je to, ako efektívne a zároveň spoľahlivo získať informácie o výsledkoch učebnej činnosti žiaka. Pritom sa často zabúda na proces učenia sa žiaka na vyučovaní. V popredí úvah je objektivita hodnotenia. Pojem objektivita hodnotenia sa môže interpretovať rôzne. Preto treba najskôr vysvetliť, ako treba chápať tento pojem. Objektívne hodnotenie bude také, pri ktorom odpoveď alebo úloha žiaka je jednoznačne správna, alebo nesprávna. Na objektívne hodnotenie sa potom následne viaže potreba objektívnej normy slúžiacej na porovnávanie. Objektívna norma hodnotenia má teda vopred stanovený predpis, podľa ktorého je možné jednoznačne posudzovať. Objektivita sa bude vzťahovať na úlohy, činnosti žiaka, ktoré sa dajú jednoznačne posúdiť. Týmto procesom zodpovedajú úlohy, činnosti, ktoré majú jednoznačný výsledok. Pôjde napríklad o jednoznačne riešiteľné úlohy z biológie (genetické príklady, bioenergetické výpočty, ...), matematiky či fyziky, faktografické údaje (napr. geografického charakteru o počte obyvateľov štátu, rozlohe a i.). Miera objektivity testových úloh na tvorbu odpovede je zaručená tým, že úlohy sú úzke, s krátkou odpoveďou alebo riešením.
Didaktický test je jedným z nástrojov kontroly a hodnotenia učebnej činnosti žiakov. Kontrolná funkcia sa vzťahuje na získavanie spätnej väzby, informácie potrebnej na reguláciu vyučovania a učenia sa. Pre učiteľa je to informácia potrebná na prípadnú korekciu plánu vyučovania. Konkrétna a pravdivá informácia je však určená aj žiakovi a má charakter posilnenia učenia sa. Je rozhodujúcim prvkom regulácie jeho vlastného učenia sa. Z tohto hľadiska majú potom tzv. priebežné testy, v ktorých sa výsledky v zásade neklasifikujú, motivačný účinok na učenie sa. Žiaci obľubujú testy ak sú zaujímavo zostavené a neznámkujú sa.
Didaktickým testom je bežne označovaná buď krátka písomná skúška, alebo skúška zostavená len z úloh na výber odpovede. V obidvoch prípadoch ide o zužovanie pojmu didaktický test.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Burian, V. 2000. Didaktický test ako nástroj rozvoja žiaka. In: Pedagogické rozhľady, 2000, č.5, s.11 – 14.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.