referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Počítač a multimédiá vo vyučovacom procese
Dátum pridania: 08.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blaho
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 138
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
Prudký rozvoj informačných technológií, ktorý prebieha v súčasnosti, sa nutne musel odraziť aj vo vzdelávacom procese, jeho modernizácii a zavádzaní nových technológií. Škola ako spoločenská inštitúcia je nútená k účasti na tomto procese, ktorý je charakterizovaný nárastom potreby práce s prostriedkami informačných technológií. Vzdelávanie v škole je zámerne organizovaný a usmerňovaný proces cieľavedomého pôsobenia pedagóga na vzdelávaných. Každý vyučovací postup, činnosť aj elementárna operácia, ktorú pedagóg vo vyučovacom procese používa, má určitý zámer. Moderný informačný nástroj – multimediálny počítač, ktorý vstúpil do tradičného vyučovacieho systému, môže byť výbornou pomôckou v rukách zanieteného pedagóga s potrebnými teoretickými a praktickými vedomosťami a môže nemalou mierou zvýšiť profesionalitu jeho práce. Pri vhodnom použití sprístupní študentom množstvo nových poznatkov, umožní lepšie a individuálnejšie pracovať s učivom a zbaví pedagóga rutiny. V práci pedagóga existuje celý rad stereotypných, často sa opakujúcich činností. Sú to činnosti, ktoré skúsený pedagóg vykonáva takmer automaticky, pretože sa často a takmer nemenne opakujú. Jedná sa najmä o precvičovanie základných úloh a prehĺbenie učiva pomocou príkladov. V praktických podmienkach dnešného spôsobu hromadného vyučovania, keď je pedagóg do istej miery viazaný osnovami, má väčšinou obmedzený čas, ktorý môže venovať opakovaniu a nácviku rutinných činností. Nakoľko sa jedná o algoritmizovateľnú činnosť, môže pri nej výrazne pomôcť počítač, ktorý prináša do vyučovacieho procesu nové možnosti a vítanú zmenu. To, že študent pracuje s počítačom, ktorého trpezlivosť, kľud a objektivita je vopred zaručená, má pre proces učenia veľké výhody. Študent je nútený pracovať samostatne, hľadať potrebné údaje, rozhodovať sa a voliť vlastné postupy, ľahšie objavuje nové dôležité informácie a súvislosti, vzniká automotivácia. Využite počítačov, ich obľuba u mládeže, ale aj strednej generácie ich predurčuje k tomu, aby sa problematikou vzdelávania informatiky zaoberali tímy pedagógov. Existujú ešte mnohé „proti“, hlavne v oblasti technického vybavenia na školách, ale aj v domácnostiach a je mnoho odporcov práce s počítačmi v rámci výučby na školách. Je ale potrebné, aby mládeži bolo umožnené získavať vedomosti a vzdelanie takými formami, ktoré si veľmi rýchlo osvojujú s vybavením im samozrejmým. S využitím nových technológií sa vzdelávanie stáva veľmi flexibilným a široko dostupným.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.