referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eugénia
Piatok, 18. septembra 2020
Školský systém USA
Dátum pridania: 08.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blaho
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 711
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 30s
Pomalé čítanie: 17m 15s
 

Do povinných kurzov patrí angličtina, matematika, šport, prírodné vedy, spoločenské vedy. Alternatívne a fakultatívne predmety narastajú s vekom žiakov. Za úspešné dokončenie kurzu dostáva žiak credit. Credity spolu so získanou známkou sa stávajú súčasťou komplexného hodnotenia. Pre úspešné ukončenie Senior High School musí žiak preukázať vymedzený počet získaných creditov. Tieto sa udeľujú nielen za kvalitu práce, ale aj za stupeň ťažkosti kurzu za dĺžku jeho trvania. Rozdielnosť v teoretickej náročnosti kurzov podmieňuje, že žiak sa síce na základe creditov z ľahších kurzov dopracuje k záverečnej skúške, k absolutóriu, ale to nestačí na prijatie na štúdium na všetkých vysokých školách. Jednotlivé vysoké školy (College) vyžadujú credit z príslušného teoretického kurzu. Z tohoto dôvodu voľba kurzov predurčuje ďalšie štúdium a životnú orientáciu absolventa Senior High School. Vysoko nadaní žiaci môžu navštevovať tzv. čestné kurzy (honor courses), ktoré im umožňujú pokračovať v štúdiu na vysoko kvalifikovaných collegoch. V poslednom 12. ročníku existujú kurzy pre nadaných študentov (advanced placement), ich úspešné absolvovanie patrí k podmienkam, ktoré vedú k skráteniu štúdia na college. Prechody medzi jednotlivými typmi škôl nasledujú bezprostredne bez záverečnej a prijímacej skúšky. Význam skúšky narastá na prvom - nižšom type vysokých škôl (college) a na vyšších typoch vysokých škôl- univerzitách. Už prechod na College nasleduje väčšinou na základe skúšky. Ich náročnosť korešponduje s postavením a úrovňou College. V nadväznosti na High School neexistuje žiadna základná príprava na povolanie. Vzhľadom na variabilnosť kurzov na Senior High School, zameriavajúcich sa na povolanie, jej absolvent priamo v prevádzke, po zaškolení trvajúcom od niekoľko dní po niekoľko mesiacov, odchádza ako kvalifikovaná sila do pracovného procesu.

Vzdelávanie na College a Univerzitách: korešponduje s prestížou príslušnej vysokej školy. Po úspešnom ukončení High School sa môžu študenti hlásiť na verejné (štátne) Colleges a univerzity a na Community Colleges (vyššie odborné školy). Na prijatie sa vyžaduje vysoká úroveň vedomostí. Platí pri tom, že všetci študenti musia platiť školné, bez ohľadu na to, či je daná inštitúcia štátna, alebo súkromná. Štátne Colleges a univerzity sa nachádzajú v 50 štátoch. Existujú pritom stovky väčších či menších škôl v celých Spojených štátoch, ktoré ponúkajú bakalárske alebo štvorročné, či viacročné vzdelávanie.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Obdržalek, Z.: Škola, Školský systém, ich organizácia a riadenie. Bratislava, polygrafické stredisko UK 1994., Anonym: pohľad na vzdelávací systém v USA. Učiteľské noviny, ročník LIII., z 10.4. 2003, Silvánová, B.: Angličtina. Nitra, Enigma 2000.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.