referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Karolína
Streda, 3. júna 2020
Školský systém USA
Dátum pridania: 08.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blaho
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 711
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 30s
Pomalé čítanie: 17m 15s
 

Mnohé z elitných súkromných stredných škôl sú vstupnou bránou do najprestížnejších univerzít. Mnohé stredné školy vynaložia enormné úsilie na prípravu svojich študentov na test školských vedomostí (Scholastic Aptitude Test- SAT), na základe ktorého môže študent žiadať o prijatie na niektorú z univerzít či iných inštitúcií vyššieho vzdelávania.

Domáce vzdelávanie (homeschooling): je metóda výchovy a vzdelávania (od Nursery School až po 12. ročník), keď rodičia vyučujú svoje deti doma. T ento spôsob vyučovania sa stáva stále rozšírenejším, najmä v niektorých oblastiach krajiny. Doma vzdelávané deti musia zvládnuť všetky hodnotiace testy určené štátom. V dnešnej dobe existuje mnoho pomôcok pre rodičov doma vzdelávajúcich svoje deti (webové stránky). Kritériá povolenia domáceho vzdelávania sú rôzne a špecifické pre každý štát. Niektoré štáty vyžadujú od rodičov príslušnú úroveň pedagogického vzdelania, niektoré nie.

Vyššie vzdelávanie: v USA existujú stovky súkromných vysokých škôl. Mnohé z nich boli založené katolíckou cirkvou. Federálna vláda poskytuje len malú alebo žiadnu finančnú pomoc týmto školám. Súkromné vzdelávacie inštitúcie využívajú v prevažnej miere sponzorské dotácie a školné, čo vedie k zvyšovaniu poplatkov za štúdium. Súkromné školy bývajú menšie než verejné, čo umožňuje osobnejší prístup k študentom, a preto ich mnoho študentov preferuje
.
4. Riadenie v školskom systéme

Riadenie realizujú ministerstvá školstva (departmenty pre školstvo) v jednotlivých štátoch USA. Tieto konkrétne riadenie primárnych a sekundárnych škôl decentralizujú na školské správy. Sú riadené školskou radou (Board of Education), ktorej členovia sú buď volení alebo menovaní. Na riadení sa podieľajú i miestne školské správy (Local Education Authorrithies), ktoré však nemajú právo zasahovať do odbornej činnosti škôl. Podstatné komopetencie vzťahujúce sa k obsahovým a procesuálnym otázkam vyučovania sú delegované na školy.

5. Príprava učiteľov
Za základnú kvalifikáciu k vykonávaniu učiteľského povolania na Nursery, Elementary a High School sa považuje 4-ročné štúdium na College s hodnosťou bakalár. POUŽITÁ LITERATÚRA:

Obdržalek, Z.: Škola, Školský systém, ich organizácia a riadenie. Bratislava, polygrafické stredisko UK 1994.
Anonym: pohľad na vzdelávací systém v USA. Učiteľské noviny, ročník LIII., z 10.4. 2003
Silvánová, B.: Angličtina. Nitra, Enigma 2000.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: Obdržalek, Z.: Škola, Školský systém, ich organizácia a riadenie. Bratislava, polygrafické stredisko UK 1994., Anonym: pohľad na vzdelávací systém v USA. Učiteľské noviny, ročník LIII., z 10.4. 2003, Silvánová, B.: Angličtina. Nitra, Enigma 2000.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.