referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Alternatívne školstvo - Waldorfská škola
Dátum pridania: 13.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lesbolas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 292
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 28m 10s
Pomalé čítanie: 42m 15s
 

Na určité obdobie (1 mesiac, 1 rok a ďalej) je volený jeden učiteľ, ktorý zaisťuje kontakt s výborom spolku. Tí, ktorí v škole pracujú, sa stále viacej zapojujú do správy a riadenia v zhode so Steinerovým požiadavkom nezávislosti kultúrnej inštitúcie na štáte.

Jedným z typických prvkov waldorskej školy je podiel rodičov na jej živote a úzke, neformálne zovretie rodiny a školy. Väčšinou sa rodičia podieľajú na zakladaní a budovaní škôl, pomáhajú pri údržbe a upratovaní. Za účinnej účasti rodičov prebieha aj väčšina spoločných akcií školy, slávnosti, koncerty, divadelné predstavenia, predajné dni, zbierky, výstavby a kultúrne večery. Pretože sa väčšinou škola stáva kultúrnym centrom obce, organizuje v spolupráci s miestnymi spolkami osvetovú činnosť pre rodičov a iných záujemcov, umelecké a praktické kurzy, doškoľovacie kurzy, besedy, prednášky a diskusie. Rodičovská a ostatná verejnosť sa tak môže dobre zoznámiť s podstatou antroposofie a na nej založená šteinerovská pedagogika a najviac iniciatívni záujemcovia sú volení do rodičovskej rady. Rodičia tak môžu pomerne kvalifikovane a informovane zasahovať aj do pedagogických problémov a mať vplyv na utváraní výchovno-vzdelávacieho procesu školy a jeho zladenie s výchovným pôsobením rodiny.

Tretím článkom v trióde škola – rodina – žiak je tzv. žiacke fórum, ktoré ako samosprávny orgán pomáha riešiť problémy vzťahov v triedach, spoluprácu žiakov s učiteľmi, vnútorné úpravy školy a jeho vybavenia. Žiacke fórum sa zvoláva podľa potreby učiteľa alebo rodičovskou radou tak, aby žiaci mohli prispieť svojou predstavou, popr. doporučením. Je zástupcom triedneho spoločenstva, založeného na spoločnej výchovnej a vzdelávacej práci, v ktorom každý žiak spolupôsobí a má právo zúčastniť sa spoločného dialógu o otázkach života a práce triedy. Ciele a úlohy waldorfskej školy

Škola si stavia za cieľ byť školou prítomnosti pre budúcnosť. Pretože v strede všetkého snaženia je podľa antroposofie človek, pramenia jej úlohy z požiadavkou moderného života v oblasti výchovy a vzdelávania a kultivácie života školy. Vychováva k slobode a rovnosti s využitím možnosti rovnakých šancí pre všetkých. Utvára osobnosť pomocou rozvoja síl intelektuálnych, emocionálnych aj volných. Prebúdza vecný záujem, zvedavosť a slobodnú vôľu učiť sa. Podporuje tvorivú činnosť človeka, samostatnú snahu vzdelávať sa a schopnosť spoluvytvárať spoločnosť. Pestuje schopnosť vcítiť sa, byť tolerantní, mať vedomie spoločenskej zodpovednosti, byť otvorený svetu a jeho vývoju. Vedecké poznatky spojuje s prežitím, vytváraním zručnosti, s postojom a názorom.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Jarmila Svobodová, Vladimír Júva – Alternativní školy, S. Babiaková, K. Lužinská – Alternatívne školy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.