referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Alternatívne školstvo - Waldorfská škola
Dátum pridania: 13.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lesbolas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 292
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 28m 10s
Pomalé čítanie: 42m 15s
 

Ak hovoríme o činnostiach, tak máme na mysli veľa pohybu, spev, hudbu, tanec, modelovanie a maľovanie. K podpore fantázie nezodpovedá sledovanie televízie, ktorú waldorfská pedagogika odmieta, rovnako ako kazety a dosky s rozprávkami alebo komixové seriály. Je potrebné vytvoriť akýsi kompromis medzi modernými produktmi techniky a automatizáciami, kultúrnymi zvyklosťami a výchovnými metódami, ktoré dieťaťu prospievajú. V predškolskom veku detí si majú dospelí mnohé odriecť v záujme postupného a kľudného vrastania dieťaťa do prítomnosti. Čím menej vysvetľujú a čím viacej predvádzajú, tým jasnejšie predstavy dieťa získava. Záleží na pevnom dennom poriadku, ktorý dodáva kľud a istotu, a na pravidelných, opakujúcich sa činnostiach, ktoré sú základom utvárajúcich sa vlastností osobnosti. Nižší stupeň (1. – 4. trieda, 7-10 rokov) obsahuje podobne dôležitú podmienku výchovy, ako bolo v predškolskom stupni napodobovaním. Je to autorita učiteľa, ktorú dieťa potrebuje ako vzor, vedúci silu, záruku bezpečia a ukazovateľa smeru, ktorým je treba sa dať. Rozvíjajú sa všestranné schopnosti dieťaťa – vyjadrovania, orientácia na materskom jazyku, ale aj na dva cudzie jazyky formou hier, pesničiek a jednoduchých rýmov. Rozvíja sa prežívanie pohybu tela a na tomto základe zručnosť písania prostredníctvom rozsiahlych cvikov spojených s maľovaním a kreslením znakov.

V druhej triede sa postupne začína čítať a pri čítaní textu sa kladie dôraz na umelecký, prednes, melódii, rytmus a takt prednesu. V tretej triede pristupujú biblické dejiny, ktoré zdôrazňujú mravné ponaučenie. Na rozvoj fantázie a predstavivosti sa dbá viacej ako na racionálne úvahy. Štvrtý ročník prináša predmet podobný našej prvouke, so základmi zemepisu a vlastivedy. Stále sa uplatňujú bájky, legendy a rozprávky, báje, porekadlá a básne. Viacej sa však kladie dôraz na kontakt s realitou prostredníctvom ručných prác a zoznamovaní s konkrétnym okolím a využívaním množstva pomôcok. Dôraz na estetickú stránku vyučovanie je podtrhnutý nielen umeleckými zážitkami napr. v hudobnej výchove, ale využitím rytmu aj v takých predmetoch ako je matematika. Výrazným predmetom, ktorý je pre waldorský systém typický, je eurytmia – ,,viditeľná reč“, pokiaľ ide o hláskovú eurytmiu a ,,viditeľná hudba“, pokiaľ sa jedná o eurytmiu tónovú. Nejedná sa len o mimiku alebo tanečné pohyby, ale o zamestnanie celého tela pre vyjadrenie myšlienok alebo hudby. Nie je to len telesná výchova, je to umenie vyjadriť pohybom umelecké dielo alebo vlastný prežitok.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Jarmila Svobodová, Vladimír Júva – Alternativní školy, S. Babiaková, K. Lužinská – Alternatívne školy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.