referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Alternatívne školstvo - Waldorfská škola
Dátum pridania: 13.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lesbolas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 292
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 28m 10s
Pomalé čítanie: 42m 15s
 

Na tomto základe Steiner vytvoril eurytmiu umeleckú (predvádzanie básní, rozprávanie dramatických diel, hudobných skladieb aj orchestrálnych diel), eurytmiu pedagogickú (žiak sa učí pohybovať a orientovať sa v priestore a pri nácviku umeleckých diel sa učí viesť svoje pohyby tak, aby dokázal telom vyjadriť to, čím je jeho duša. Tretím typom je eurytmia liečebná, ktorá je používaná ako pohybová terapia, avšak len po vedením lekára. Zmysluplnou činnosťou dieťa získava obratnosť a prispôsobuje sa okoliu. Čím menej mu vysvetľujeme a čim viac mu predvádzame, tým lepšie a s väčšou dôverou sa duševne orientuje. Čím pravidelnejší je rytmus činnosti dňa, tým harmonickejšie sa utvára telo a tým pevnejšie bude mať základ pre neskoršie zvládanie záťaže, pretože len pravidelným cvičením sa upevňuje telo a tým aj vôľa dieťaťa.

Deviaty rok veku dieťaťa je zvlášť dôležitým bodom vývoja. Dieťa skutočne dokončuje svoje oddelenie od okolia, s ktorým sa tak samozrejme zžilo. Jeho vedomie ,,ja“ silnie, jeho duševný život sa stáva vnútornejším a nezávislejším. Dieťa chce poznať svet aj svojho vychovávateľa z novej strany a detský vzťah sa mení na vzťah vedomý. Pre stredný stupeň (5. – 8. trieda, 11 – 14 rokov) je aj naďalej dôležitá rola a vzor učiteľa. Metódy práce naväzujú na predchádzajúce obdobie, ale dochádza k rozšíreniu obsahu učebnej látky. Pribúdajú predmety a hlavné tematiky – geometria, biológia, botanika, chémia, fyzika, telesná výchova, latina alebo gréčtina a dejepis. Pokračuje sa v matematike, materskom jazyku, cudzích jazykoch, hudobnej výchove, ručných prácach a eurytmii. V rámci jednotlivých predmetoch získavajú žiaci aj praktické zručnosti, ktoré potrebujú v bežnom živote. Učia sa vyplňovať formuláre a písať dopisy. Sledujú život najbližšieho okolia a učia sa v samostatných prácah formulovať problémy z kultúrneho, hospodárskeho a politického života. V popredí stojí citová a umelecká výchova. Deti pripravujú umelecké a kultúrne predstavenia pre rodičov a ostatných obyvateľov regiónu. Ručné práce naberajú vyššiu kvalitu práce v dielňach, odborných pracoviskách, na školskej záhrade. Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi, používať nástroje a náradie. Vyrábajú jednoduché predmety dennej potreby alebo hračky a to všetko za zachovania estetickej kvality výrobkov. Všetku činnosť detí doprevádza hra v najširšom slova zmyslu, ktorá podľa Steinera ruší intelektuálne napätie bežne v štátnych školách a zabraňuje povrchnej výchovnej drezúre, vedúcej k jednostrannému preceňovaniu intelektuálnych možností dieťaťa. Druhá polovica stredného stupňa je charakterizovaná pohlavným vyspievaním, ktoré sa prejavuje dynamickým vývojom vnútorných tvorivých síl. Preto je potreba práce s deťmi orientovať viacej na rytmu a takt, čo dobre umožňuje eurytmia.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Jarmila Svobodová, Vladimír Júva – Alternativní školy, S. Babiaková, K. Lužinská – Alternatívne školy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.