referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Vplyv sociálneho prostredia na vynik sociálnej deviácie
Dátum pridania: 25.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ifa23
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 033
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
V každej spoločnosti existujú sociálne normy, ktoré sú záväzné pre každého človeka. Viažu človeka k určitému spôsobu správania, pričom sa dodržiavajú všeobecné, spoločensky prijaté, uznávané pravidlá. Keď tieto pravidlá nie sú dodržiavané, spoločnosť to trestá. Tieto sociálne normy sú preto významným regulátorom sociálnych vzťahov a procesov. Rozlišujeme dve veľké skupiny sociálnych noriem:
normy subzistentné ( implicitné, neformálne), ktoré nie sú písomne
kodifikované; zachovávajú sa ako zvyky, obyčaje, mravy, móda...
normy slovné ( explicitné, stanovené, formálne) - majú podobu
zákonov, nariadení, vyhlášok, uznesení.. (Strieženec, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. AD Trnava, 1996, s. 130.)

Ak jedinec poruší, alebo sa podstatne odchýli od niektorej sociálnej normy chovania, alebo od skupiny noriem, dochádza k sociálnej deviácii. Aby však mohlo dojsť k porušeniu sociálnych noriem, musia byť tieto normy známe. Ak sa pozrieme na sociálnu deviáciu zo sociologického hľadiska, tak potom sociálna deviácia je odchýlka od akejkoľvek sociálnej normy, nielen jej porušenie, ale aj jej preháňanie, dovedenie do krajnosti. Od jedinca sa vyžaduje, aby sa správal konformne, teda tak, ako to vyžadujú normy spoločnosti, ktorej je členom. Nie každé správanie, ktoré porušuje určitú normu je považované za deviantné. Takéto správanie nazývame nonkonformným. Znamená to, že síce bola porušená určitá norma, ale toto správanie nepresahuje hranicu tolerancie skupiny.

Na človeka v jeho vývine nepôsobia len pozitívne vplyvy. Nedá sa ubrániť aj vplyvom negatívnym. Každý človek je však do určitej miery prirodzene rezistentný voči negatívnym vplyvom. Základnou príčinou, prečo jedinec podľahne deviantným vplyvom môže byť genetická podmienenosť, mentálna nedostatočnosť, rodinné prostredie, priebeh socializácie a biografická dráha. Medzi dôležité príčiny vzniku sociálnej deviácie patrí vplyv sociálneho prostredia. Sociálne prostredie je veľkou skupinou faktorov, ktoré vplývajú na človeka. Je to súbor skupín, osôb, s ktorými je jedinec, skupina v styku, majú vplyv na jeho konanie. V bežnom ponímaní býva sociálna deviácia chápaná ako trestná činnosť, ale to je iba jedna z foriem sociálnej deviácie.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kapr,J.: Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha, SLON 1991, Strieženec, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava, AD 1996.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.