referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Činiteľe a podmienky učenia
Dátum pridania: 08.06.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: brucela
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 465
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Činiteľe a podmienky učenia:

ŽIAK

Všeobecne je známe, že tú istú látku sa jeden žiak naučí rýchlejšie ako druhý, jede si ju trvalejšie zapamätá ako druhý, jeden ju vie lepšie reprodukovať atď.
Za najzákladnejšie podmienky učenia, ktoré súvisia s učením sa jednotlivca, možno považovať faktory (Ďurič a kol.: Pedagogická psychológia):
a)rastu – s učením istého materiálu nemožno začať, pokiaľ na to nedozreli mechanizmy učenia (s tým súvisí napr. aj školská zrelosť)
b)predchádzajúcej skúsenosti – každé osvojovanie si nových vedomostí, zručností, návykov a vlastností osobností musí rátať a nadväzovať na predchádzajúcu úroveň v danej oblasti.
c)Schopností – učiaci sa líšia svojimi všeobecnými a špecifickými schopnosťami, čo ovplyvňuje efekt učenia v istých oblastiach.

1.Telesný stav
Na učenie pôsobia negatívne: choroba, telesná únava a neuspokojené potreby. Odvádzajú na seba pozornosť a nedovoľujú podať príslušný výkon.

2.Psychický stav
Ovplyvňuje nás citový stav (naša nálada). Môžu pôsobiť na učenie kladne aj záporne. Zdrojom strachu môže byť aj strach zo zlyhania (pri skúšaní), z výsmechu, z učiteľa, z neprimeraných požiadaviek rodičov. Psychický stav ovplyvňuje aj naše sebavedomie (ktoré ovplyvňuje pozitívne výsledky učenia)

3.Inteligencia
S úrovňou inteligencie súvisí úroveň myslenia a pamäti, ktoré sú nevyhnutné pre učenie. Stupeň vývinu inteligencie závisí od veku, od zrelosti organizmu.

4.Motivácia
A) V n ú t o r n á: človek má sám vnútornú potrebu spoznávať a učiť sa
Záľuby, záujmy, sklony, potreby, túžby
B) V o a k a j š i a: Podnety k učeniu vychádzajú z okolia učiaceho sa
Známkovanie, skúšanie, písomky, pochvaly, …
-Motivácia je uvedomenie si požiadavky k učeniu
-Je ovplyvnená rôznymi činiteľmi:
POZITÍVNE – záujem o učenie, zvedavosť, túžba, snaha vyniknúť, dosiahnuť úspech, vzťah k predmetu, k učiteľovi
NEGATÍVNE – neobľúbenosť predmetu a učiteľa, strach, obava z neúspechu, vedomie prinútenia k učeniu
-stanovenie cieľa – zvyšuje motiváciu, zvyšuje výkon, zvyšuje sa snaha dosiahnuť lepší výkon
-tendencia dokončiť začatú úlohu
-keď má prerušiť činnosť pred dokončením, vzniká napätie, ktorý zvyšuje motiváciu a tým aj výkon

5.Aktivita učiaceho sa
Čím je žiak pri učení aktívnejší tým je učenie lepšie, výkonnejšie
Vonkajšia aktivita – má podobu vonkajšej činnosti.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.