referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Dotazník a jeho význam
Dátum pridania: 26.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Branislav
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 974
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 
Úvod

Samostatnosť vedy je určovaná jej predmetom a metódami, ktorými je schopná svoj predmet uchopiť a získať o ňom informácie. Pojem metóda pochádza z gréckeho slova methodos a doslova znamená "cesta za niečím", "postup". Metóda je špecificky premyslený, plánovitý a vedecký postup, ktorý umožňuje overiť vedeckú hypotézu. Každá výskumná práca predpokladá využitie viacerých metód, čo umožňuje overiť vedeckú hypotézu z rôznych aspektov, zachytiť sledovaný jav komplexne a objektívne ako celok v jeho vzťahoch a súvislostiach, pri rešpektovaní jeho vývinu. Hlavnými kritériami posúdenia správnosti metód sú objektivita, spoľahlivosť a platnosť.
Bez vedeckého skúmania sa nezaobíde ani pedagogika, pri riešení mnohých jej otázok a problémov. Výskumné metódy majú obrovský význam nie len vo vedecko-výskumnej práci, ale aj v každodennej práci učiteľa. Vďaka nim môže neustále skvalitňovať svoju konkrétnu prácu a prístup k žiakom.

1. Pedagogický výskum a jeho predmet

Významným impulzom pedagogického výskumu sú nové náročné úlohy, ktoré vyplývajú zo súčasných potrieb výchovy a vzdelávania mládeže a dospelých, z ďalšieho rozvoja výchovno-vzdelávacej sústavy. Čoraz viac sa vyskytujú nové problémy, ktoré už nemožno riešiť len na terajšej úrovni poznania. Preto je nutné hľadať cesty a prostriedky, ktoré umožnia hlbšie poznanie, vysvetlia nové pedagogické javy a budú predvídať ďalšie vývojové tendencie.
Výchova je zložitý spoločenský jav. Skúma ho pedagogika a ďalšie disciplíny, ako filozofia, sociológia, psychológia atď. Pedagogika sa zaoberá pedagogickými javmi a procesmi, ktoré prebiehajú v organizovaných pedagogických formách, kde sa uskutočňuje priama interakcia učiteľ-žiak, ale aj mimo vyučovania, keď sa pedagogický proces rozvíja mimo výchovnej inštitúcie. Z tohoto hľadiska ich možno aj analyzovať a skúmať.

1.1. Charakteristiky pedagogického výskumu (Prùcha 1997):

- Pedagogický výskum je činnosť, ktorej predmetom je edukačná realita.
- Pedagogický výskum má za účel systematicky popisovať, analyzovať a objasňovať rôzne javy
edukačnej reality. Z toho vyplýva existencia rôznych druhov a funkcií pedagogického výskumu.
- Pedagogický výskum je zameraný na objekty edukačnej reality, ktoré majú kvalitatívne
diferencovanú povahu. Z toho vyplýva existencia rôznych metód a prístupov v pedagogickom
výskume.
- Pedagogický výskum, ako každá systematická činnosť, je založený na určitej teórii.
Pedagogický výskum má teda svoju teoretickú časť a časť praktickú.
- Pedagogický výskum má svoju etiku, t.j. súbor morálnych hôdnôt a noriem, ktorými sa riadi
profesionálna činnosť tých, ktorí prevádzajú pedagogický výskum.
- Pedagogický výskum je činnosť, ktorá je svoju podstatou praktická, t.j. vychádza z ľudskej
praxe a smeruje do nej svojimi výsledkami a efektmi.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.